Przetargi: komercyjne śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Kłobuck, ŚLĄSKIE Brody Malina

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

38 000 zł

16,84 zł/m2

2 257 m2

Termin: 2022-10-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Kłobuck, ŚLĄSKIE Brody Malina

Cena wywoławcza:

38 000 zł

16,84 zł/m2

2 257 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Wręczyca Wielka, ŚLĄSKIE Hutka

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

38 500 zł

7,93 zł/m2

4 855 m2

Termin: 2022-10-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Wręczyca Wielka, ŚLĄSKIE Hutka

Cena wywoławcza:

38 500 zł

7,93 zł/m2

4 855 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Krakowska

... w dniu 11 października 2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:

w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,

w pokoju nr 327, tel. (32)...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

150 000 zł

293 zł/m2

511 m2

Termin: 2022-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Krakowska

Cena wywoławcza:

150 000 zł

293 zł/m2

511 m2

... w dniu 11 października 2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:

w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,

w pokoju nr 327, tel. (32)...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

Ruda Śląska, Ruda

Syndyk masy upadłości spółki GRANDMASTER Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Rudzie Śląskiej ogłasza trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż:

I. prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 16, o pow. 2527 m2 (KW nr ***) wraz ze zbiorem ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Łączna cena wywoławcza wynosi 1 022 067,00 zł netto.

II. prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląski...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 053 687 zł

369 zł/m2

2 855 m2

Termin: 2022-10-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Ruda Śląska, Ruda

Cena wywoławcza:

1 053 687 zł

369 zł/m2

2 855 m2

Syndyk masy upadłości spółki GRANDMASTER Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Rudzie Śląskiej ogłasza trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż:

I. prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 16, o pow. 2527 m2 (KW nr ***) wraz ze zbiorem ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Łączna cena wywoławcza wynosi 1 022 067,00 zł netto.

II. prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląski...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Ruda Śląska, Ruda, Kokotek

Syndyk masy upadłości spółki GRANDMASTER Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Rudzie Śląskiej ogłasza trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż:

***
prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 16, o pow. 2527 m2 (KW nr ***) wraz ze zbiorem ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Łączna cena wywoławcza wynosi 1 022 067,00 zł netto.

***
prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 022 067 zł

1 680 zł/m2

608 m2

Termin: 2022-10-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Ruda Śląska, Ruda, Kokotek

Cena wywoławcza:

1 022 067 zł

1 680 zł/m2

608 m2

Syndyk masy upadłości spółki GRANDMASTER Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Rudzie Śląskiej ogłasza trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż:

***
prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 16, o pow. 2527 m2 (KW nr ***) wraz ze zbiorem ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Łączna cena wywoławcza wynosi 1 022 067,00 zł netto.

***
prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Katowice, Bogucice, Olimpijska

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:

425 875 100 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 605,

zaprasza do składania pisemnych ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na sprzedaż nieru...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 500 000 zł

7 705 zł/m2

1 233 m2

Termin: 2022-10-07

Organizator przetargu:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Przetarg na obiekt / lokal

Katowice, Bogucice, Olimpijska

Cena wywoławcza:

9 500 000 zł

7 705 zł/m2

1 233 m2

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:

425 875 100 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 605,

zaprasza do składania pisemnych ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na sprzedaż nieru...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-07

Organizator przetargu:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Przetarg na obiekt / lokal

Katowice, Olimpijska

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000247533, posiadające NIP634 012 87 88, REGON271506695, wysokość kapitału zakładowego:

425 875 100 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861,: +48 32 6038 605.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na sprzedaż nieruchom...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 500 000 zł

7 705 zł/m2

1 233 m2

Termin: 2022-10-07

Organizator przetargu:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Przetarg na obiekt / lokal

Katowice, Olimpijska

Cena wywoławcza:

9 500 000 zł

7 705 zł/m2

1 233 m2

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000247533, posiadające NIP634 012 87 88, REGON271506695, wysokość kapitału zakładowego:

425 875 100 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861,: +48 32 6038 605.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na sprzedaż nieruchom...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-07

Organizator przetargu:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Boguszowice, Lompy

... w dniu 6 października 2022 r. o godzinie 1030 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.

*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia) a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości)...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

322 000 zł

Termin: 2022-10-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Boguszowice, Lompy

Cena wywoławcza:

322 000 zł
... w dniu 6 października 2022 r. o godzinie 1030 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.

*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia) a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości)...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na obiekt / lokal

Sosnowiec, Traugutta

NIERUCHOMOŚĆ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą *** ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 90% oszacowanej przez biegłego wartości ceny rynkowej w postaci:                                                                                        

Prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Traugutta nr 85 s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

912 600 zł

1 025 zł/m2

890 m2

Termin: 2022-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Sosnowiec, Traugutta

Cena wywoławcza:

912 600 zł

1 025 zł/m2

890 m2

NIERUCHOMOŚĆ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą *** ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 90% oszacowanej przez biegłego wartości ceny rynkowej w postaci:                                                                                        

Prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Sosnowcu przy ulicy Traugutta nr 85 s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Dąbrowa Zielona, Soborzyce, ŚLĄSKIE

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 000 zł

6,60 zł/m2

5 300 m2

Termin: 2022-10-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Dąbrowa Zielona, Soborzyce, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

35 000 zł

6,60 zł/m2

5 300 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - szczegóły w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Częstochowa, ŚLĄSKIE m. M. 220

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

30 000 zł

5,67 zł/m2

5 290 m2

Termin: 2022-10-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Częstochowa, ŚLĄSKIE m. M. 220

Cena wywoławcza:

30 000 zł

5,67 zł/m2

5 290 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-06

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Ustroń

... w dniu 06.10.2022 r. o godzinie 14:30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, w sali numer 12.

II. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy znajdują się w Biurze Syndyka przy ul. Inwalidzkiej 11 w Chorzowie, telefon kontaktowy 609 421 595 lub 32 349 50 31.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 951 593,25 zł

Termin: 2022-10-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Ustroń

Cena wywoławcza:

3 951 593,25 zł
... w dniu 06.10.2022 r. o godzinie 14:30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, w sali numer 12.

II. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy znajdują się w Biurze Syndyka przy ul. Inwalidzkiej 11 w Chorzowie, telefon kontaktowy 609 421 595 lub 32 349 50 31.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Pszczyna, Piastowska 2

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
Budynek mieszkalno-usługowy
Syndyk masy upadłości
Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości
ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
a) udziału wynoszącego 6793/10000 części w prawie własności nieruchomości (działka ewidencyjna nr 1334/26) zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym (budynkiem kamienicy) obejmującym niewyodrębnione prawnie lokale mie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

792 924 zł

1 662 zł/m2

477 m2

Termin: 2022-10-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Pszczyna, Piastowska 2

Cena wywoławcza:

792 924 zł

1 662 zł/m2

477 m2

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
Budynek mieszkalno-usługowy
Syndyk masy upadłości
Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości
ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
a) udziału wynoszącego 6793/10000 części w prawie własności nieruchomości (działka ewidencyjna nr 1334/26) zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym (budynkiem kamienicy) obejmującym niewyodrębnione prawnie lokale mie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Oświęcimska

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Mysłowicach
Postępowanie PS/01/08/2022 – nieruchomości zabudowanej działka nr 1629/4
o powierzchni 4637 m2
w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52, księga wieczysta
KA1L/00036703/2, budynki o powierzchni użytkowej 930 m2
.
Teren uzbrojony (woda, prąd), dojazd asfaltowy. Cały teren ogrodzony jest
płotem z prefabrykatów betonowych, b...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

968 000 zł

1 041 zł/m2

930 m2

Termin: 2022-09-30

Organizator przetargu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Oświęcimska

Cena wywoławcza:

968 000 zł

1 041 zł/m2

930 m2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Mysłowicach
Postępowanie PS/01/08/2022 – nieruchomości zabudowanej działka nr 1629/4
o powierzchni 4637 m2
w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52, księga wieczysta
KA1L/00036703/2, budynki o powierzchni użytkowej 930 m2
.
Teren uzbrojony (woda, prąd), dojazd asfaltowy. Cały teren ogrodzony jest
płotem z prefabrykatów betonowych, b...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-09-30

Organizator przetargu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach
Przetarg na obiekt / lokal

Łaziska Górne, Leśna

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego na I i II piętrze budynku biurowo – usługowego, składającego się z pomieszczeń administracyjno – biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 1.400,70 m2, położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00060922/1.
Stan prawny
Z prawem własności związany jest udział w nieruchomości wspólnej (gruncie stanowiącym działkę ozn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 628 563 zł

1 163 zł/m2

1 401 m2

Termin: 2022-09-30

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na obiekt / lokal

Łaziska Górne, Leśna

Cena wywoławcza:

1 628 563 zł

1 163 zł/m2

1 401 m2

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego na I i II piętrze budynku biurowo – usługowego, składającego się z pomieszczeń administracyjno – biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 1.400,70 m2, położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00060922/1.
Stan prawny
Z prawem własności związany jest udział w nieruchomości wspólnej (gruncie stanowiącym działkę ozn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-09-30

Organizator przetargu:
Tauron
1                         69
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości