Przetarg na dom: Staszów, ul. Łazienkowska 8

ARCHIWALNE

Syndyk Masy Upadłości *************** oraz Syndyk Masy Upadłości ************** (dalej "Syndycy") ogłaszają o sprzedaży z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży, nieruchomości stanowiącej działkę nr 1945, o powierzchni 0,2712 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym „Pałac Łazienkowski” z zabudową pomocniczą, położoną w Staszowie przy ul. Łazienkowskiej, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta *******************, za cenę nie niższą niż 1 152 950,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za całą nieruchomość, z tym zastrzeżeniem, że każdy z Syndyków sprzedaje udział wynoszący 1/2 w przedmiotowej nieruchomości za cenę wynoszącą 50% ceny ofertowej za całą nieruchomość. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty na piśmie w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Syndyka Joanny Pelak przy ul. 1-go Maja 4c, 20-410 Lublin (w godz. 9.00-15.00) lub przesłać je na adres w/w Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, oferty złożone po terminie nie będą rozpoznawane ). Oferta powinna być łączna tj. powinna obejmować zakup obydwu udziałów w nieruchomości. Oferta powinna zawierać oświadczenia wymagane w Regulaminie Sprzedaży, w tym między innymi oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu Sprzedaży, o zapoznaniu się ze staniem faktycznym i prawnym nieruchomości. Warunkiem złożenia skutecznej oferty stanowi wpłata wadium w łącznej kwocie 100.000,00 zł, tj. w kwocie 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości **************** , oraz w kwocie 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości **************, w terminie do dnia 26 maja 2022 roku. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021r. o godz. 12.00, w Kancelarii Syndyka Joanny Pelak, ul. 1-go Maja 4c, 20-410 Lublin Zawarcie umów sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy, w tym koszty opłat notarialnych oraz podatków związanych ze sprzedażą ponosi w całości oferent. Operat szacunkowy nieruchomości jest udostępniony do wglądu, po wcześniejszym umówieniu, w kancelarii Syndyka Masy Upadłości ************** przy ul. 1-go Maja 4c, 20-410 Lublin, w kancelarii Syndyka Masy Upadłości *********** przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517, 25-312 Kielce. Regulamin sprzedaży udziałów w nieruchomości oraz wzór (szablon) oferty znajduje się do wglądu kancelariach syndyków wskazanych powyżej oraz na wniosek może być udostępniany mailowo w odpowiedzi na zapytania skierowane na poniższe adresy mailowe. Oględziny nieruchomości zostają wyznaczone w dniach: 12 i 19 maja 2022 r o godz 15.30-16.00 Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomość przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jo*********k@w*.pl, ka*******a@t****.co oraz tel. 41 202 02 62, 81 53 444 38, 691 96 54 03. Wzór (szablon oferty) jest udostępniany na zapytania mailowe pod powyższymi adresami. Syndycy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od wyboru ofert z ważnych przyczyn.

Cena wywoławcza:

1 152 950 zł

1 306 zł/m2

883 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Joanna Pelak

Przetarg na dom: Staszów, ul. Łazienkowska 8

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

1 152 950 zł

1 306 zł/m2

883 m2

Syndyk Masy Upadłości *************** oraz Syndyk Masy Upadłości ************** (dalej "Syndycy") ogłaszają o sprzedaży z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży, nieruchomości stanowiącej działkę nr 1945, o powierzchni 0,2712 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym „Pałac Łazienkowski” z zabudową pomocniczą, położoną w Staszowie przy ul. Łazienkowskiej, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta *******************, za cenę nie niższą niż 1 152 950,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za całą nieruchomość, z tym zastrzeżeniem, że każdy z Syndyków sprzedaje udział wynoszący 1/2 w przedmiotowej nieruchomości za cenę wynoszącą 50% ceny ofertowej za całą nieruchomość. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty na piśmie w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Syndyka Joanny Pelak przy ul. 1-go Maja 4c, 20-410 Lublin (w godz. 9.00-15.00) lub przesłać je na adres w/w Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, oferty złożone po terminie nie będą rozpoznawane ). Oferta powinna być łączna tj. powinna obejmować zakup obydwu udziałów w nieruchomości. Oferta powinna zawierać oświadczenia wymagane w Regulaminie Sprzedaży, w tym między innymi oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu Sprzedaży, o zapoznaniu się ze staniem faktycznym i prawnym nieruchomości. Warunkiem złożenia skutecznej oferty stanowi wpłata wadium w łącznej kwocie 100.000,00 zł, tj. w kwocie 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości **************** , oraz w kwocie 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości **************, w terminie do dnia 26 maja 2022 roku. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021r. o godz. 12.00, w Kancelarii Syndyka Joanny Pelak, ul. 1-go Maja 4c, 20-410 Lublin Zawarcie umów sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy, w tym koszty opłat notarialnych oraz podatków związanych ze sprzedażą ponosi w całości oferent. Operat szacunkowy nieruchomości jest udostępniony do wglądu, po wcześniejszym umówieniu, w kancelarii Syndyka Masy Upadłości ************** przy ul. 1-go Maja 4c, 20-410 Lublin, w kancelarii Syndyka Masy Upadłości *********** przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517, 25-312 Kielce. Regulamin sprzedaży udziałów w nieruchomości oraz wzór (szablon) oferty znajduje się do wglądu kancelariach syndyków wskazanych powyżej oraz na wniosek może być udostępniany mailowo w odpowiedzi na zapytania skierowane na poniższe adresy mailowe. Oględziny nieruchomości zostają wyznaczone w dniach: 12 i 19 maja 2022 r o godz 15.30-16.00 Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomość przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jo*********k@w*.pl, ka*******a@t****.co oraz tel. 41 202 02 62, 81 53 444 38, 691 96 54 03. Wzór (szablon oferty) jest udostępniany na zapytania mailowe pod powyższymi adresami. Syndycy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od wyboru ofert z ważnych przyczyn.

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Joanna Pelak
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.