Przetarg na dom: żywiecki, Węgierska Górka, Św. Katarzyny 23

ARCHIWALNE

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy! Ogłoszenie syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VI GUp 384/20 of Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygn. akt VI GUp 384/20 of zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki, w formie konkursu ofert, prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Cięcina przy ul. Św. Katarzyny, gmina Węgierska Górka, powiat Żywiec w woj. śląskim, stanowiącej dz. 1253/17 o powierzchni 1666 m2, zapisanej w KW nr ******************* , w trybie z wolnej ręki, za najwyższą oferowaną cenę nie niższą niż 287 027 zł. ( dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia siedem zł 00/100) Zgodnie z regulaminem : Pisemne oferty nabycia należy składać w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem „Oferta nabycia – VI GUp 384/20 of” w Kancelarii Syndyka, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn, w godzinach od 8.00 – 15.00, lub przesłać pocztą na adres Kancelarii – w terminie do dnia 08.07.2022r. do godz. 15.00. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 29 000,00zł ( dwadzieścia dziewięć tysięcy zł 00/100) do dnia 07.07.2022r. na konto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX725. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszą sprzedażą, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod nr telefonu: XXXXXX312 lub XXXXXX034, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: Adres email ukryty lub Adres email ukryty Regulamin sprzedaży wraz z dokumentami związanymi ze składaniem ofert udostępnione będą w kancelarii syndyka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00, bądź w formie mailowej.

Cena wywoławcza:

287 027 zł

2 110 zł/m2

136 m2 4 pokoje

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na dom: żywiecki, Węgierska Górka, Św. Katarzyny 23

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

287 027 zł

2 110 zł/m2

136 m2 4 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy! Ogłoszenie syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VI GUp 384/20 of Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygn. akt VI GUp 384/20 of zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki, w formie konkursu ofert, prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Cięcina przy ul. Św. Katarzyny, gmina Węgierska Górka, powiat Żywiec w woj. śląskim, stanowiącej dz. 1253/17 o powierzchni 1666 m2, zapisanej w KW nr ******************* , w trybie z wolnej ręki, za najwyższą oferowaną cenę nie niższą niż 287 027 zł. ( dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia siedem zł 00/100) Zgodnie z regulaminem : Pisemne oferty nabycia należy składać w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem „Oferta nabycia – VI GUp 384/20 of” w Kancelarii Syndyka, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn, w godzinach od 8.00 – 15.00, lub przesłać pocztą na adres Kancelarii – w terminie do dnia 08.07.2022r. do godz. 15.00. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 29 000,00zł ( dwadzieścia dziewięć tysięcy zł 00/100) do dnia 07.07.2022r. na konto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX725. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszą sprzedażą, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod nr telefonu: XXXXXX312 lub XXXXXX034, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: Adres email ukryty lub Adres email ukryty Regulamin sprzedaży wraz z dokumentami związanymi ze składaniem ofert udostępnione będą w kancelarii syndyka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00, bądź w formie mailowej.

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.