Przetarg na działkę: kielecki, Daleszyce, Borków

ARCHIWALNE

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE NIEZABUDOWANE O ŁĄCZNEJ POW. 10.800 M2, POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW, GMINIE DALESZYCE, WCHODZĄCE W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI DORBUD S.A. W UPADŁOŚCI ------------------------- Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcje), przedmiotem którego jest łączne zbycie: a) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 157/15, 157/16, 157/17, 157/18 oraz 157/19 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 4.000 m2; b) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 157/20 z obrębu 0001, o powierzchni 1.100 m2; c) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 157/21 z obrębu 0001, o powierzchni 900 m2; d) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 157/22 z obrębu 0001, o powierzchni 1.200 m2; e) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 157/24 oraz 157/25 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 2.000 m2; f) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 157/33 oraz 157/34 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 1.600 m2. Cena wywoławcza wynosi 850.000,00 zł (_osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100_) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 85.000,00 zł (_osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100_) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 30 maja 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operat szacunkowy wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowanie nr 161/2020) jest dostępny w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Cena wywoławcza:

850 000 zł

79 zł/m2

10 800 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski

Przetarg na działkę: kielecki, Daleszyce, Borków

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

850 000 zł

79 zł/m2

10 800 m2

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE NIEZABUDOWANE O ŁĄCZNEJ POW. 10.800 M2, POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW, GMINIE DALESZYCE, WCHODZĄCE W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI DORBUD S.A. W UPADŁOŚCI ------------------------- Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcje), przedmiotem którego jest łączne zbycie: a) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 157/15, 157/16, 157/17, 157/18 oraz 157/19 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 4.000 m2; b) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 157/20 z obrębu 0001, o powierzchni 1.100 m2; c) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 157/21 z obrębu 0001, o powierzchni 900 m2; d) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 157/22 z obrębu 0001, o powierzchni 1.200 m2; e) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 157/24 oraz 157/25 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 2.000 m2; f) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr *******************, oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 157/33 oraz 157/34 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 1.600 m2. Cena wywoławcza wynosi 850.000,00 zł (_osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100_) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 85.000,00 zł (_osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100_) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 30 maja 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operat szacunkowy wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowanie nr 161/2020) jest dostępny w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.