Licytacja działki: otwocki, Karczew, Brzezinka


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

77 621 zł

3,17 zł/m2
24 477 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-01-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-01-2023r. o godz.11:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy Otwock, ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja   nieruchomości   należącej  do dłużnika: ******************* położonej: 05-480 Karczew K. Otwocka, Brzezinka, dla której  Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze: KW  *******************  dz.ew. 2

Przedmiot...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.