Licytacja działki: otwocki, Wiązowna, Glinianka


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

14 775 zł

14,69 zł/m2
1 006 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2022-09-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2021 r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę pod adresem Otwock, ul. Armii Krajowej 2, 05-400 OTWOCK w sali nr  3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości   położonej  pod adresem: 05-462 Wiązowna, Glinianka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************

Nieruchomość administracyjnie położona jest w miejscowości Glinianka i stanowi fizycznie część drogi wewnętrznej...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.