Przetarg na działkę: Gorzów Wielkopolski, Kossaka 3/7

ARCHIWALNE

Syndyk ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony  Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłej – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – *****************, udział 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnym nr 7 stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym nr 3, położonym przy ul. Kossaka w Gorzowie Wlkp., dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr *******************. Cena wywoławcza wynosi 45.100 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych ). Termin przetargu ustala się na dzień 26 maja2022 r. g. 12.00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 5. Warunkami uczestniczenia w przetargu są: * złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg lokal mieszkalny- ************** w upadłości sygn. V GUp 21/20", na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2022 r., godzina 15.00 – decyduje data wpływu, * wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 4.510 zł (cztery tysiące pięćset dziesięć złotych) na rachunek bankowy ******************* w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 46 1090 1623 0000 0001 4651 2730 z dopiskiem „Wadium I Przetarg *********************”, najpóźniej w dniu 25.05.2022 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłej. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty. Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.

Cena wywoławcza:

45 100 zł

674 zł/m2

67 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na działkę: Gorzów Wielkopolski, Kossaka 3/7

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

45 100 zł

674 zł/m2

67 m2

Syndyk ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony  Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłej – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – *****************, udział 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnym nr 7 stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym nr 3, położonym przy ul. Kossaka w Gorzowie Wlkp., dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr *******************. Cena wywoławcza wynosi 45.100 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych ). Termin przetargu ustala się na dzień 26 maja2022 r. g. 12.00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 5. Warunkami uczestniczenia w przetargu są: * złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg lokal mieszkalny- ************** w upadłości sygn. V GUp 21/20", na ręce sędziego – komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2022 r., godzina 15.00 – decyduje data wpływu, * wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 4.510 zł (cztery tysiące pięćset dziesięć złotych) na rachunek bankowy ******************* w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 46 1090 1623 0000 0001 4651 2730 z dopiskiem „Wadium I Przetarg *********************”, najpóźniej w dniu 25.05.2022 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłej. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty. Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.