Licytacja działki: otwocki, Karczew, Janów


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

13 953 533 zł

406 zł/m2
34 394 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-01-30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Ewa Rusakna podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2023 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy ,Janów, Ostrówiec, 05-480 Karczew, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************.
Opis nieruchomości:
Suma oszacowania uwzględnia ograniczone prawo rzeczowe wynikające z prawa...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.