Przetarg na działkę: Jastrzębie-Zdrój, Rolnicza

ARCHIWALNE

Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ  o przetargu ustnym nieograniczonym który odbędzie się w sali 130 A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Rolniczej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: - 514/4 o pow. 0,1000 ha, 25.05.2022 r. godz. 11:00, cena wywoławcza 67 100,00 zł, wadium 6 800,00 zł - 515/4 o pow. 0,1000 ha, 25.05.2022 r. godz. 11:30, cena wywoławcza 62 300,00 zł, wadium 6 300,00 zł, - 516/4 o pow. 0,1201 ha, 25.05.2022 r. godz. 12:00, cena wywoławcza 72 300,00 zł, wadium 7 300,00 zł, - 517/4 o pow. 0,1310 ha, 31.05.2022r. godz. 11:00, cena wywoławcza 74 400,00 zł, wadium 7 500,00 zł, - 518/4 o pow. 0,1000 ha, 31.05.2022 r. godz. 11:30, cena wywoławcza 60 600,00 zł, wadium 6 100,00 zł, - 519/4 o pow. 0,1000 ha, 31.05.2022 r. godz. 12:00, cena wywoławcza 57 400,00 zł, wadium 5 800,00 zł, obręb Bzie Zameckie k. m.5, KW GL1J/00010720/6. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z  podaniem numeru działki, których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia  19.05.2022 r. dla działek 514/4, 515/4, 516/4 oraz do dnia 25.05.2022 r. dla działek 517/4, 518/4, 519/4  (data wpływu na konto). Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 685 z późn. zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT.                 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie  55 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej.                 Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronach internetowych m.in. www.jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273.

Cena wywoławcza:

67 100 zł

67 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Jastrzębie-Zdrój, Rolnicza

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

67 100 zł

67 zł/m2

1 000 m2

Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ  o przetargu ustnym nieograniczonym który odbędzie się w sali 130 A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Rolniczej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: - 514/4 o pow. 0,1000 ha, 25.05.2022 r. godz. 11:00, cena wywoławcza 67 100,00 zł, wadium 6 800,00 zł - 515/4 o pow. 0,1000 ha, 25.05.2022 r. godz. 11:30, cena wywoławcza 62 300,00 zł, wadium 6 300,00 zł, - 516/4 o pow. 0,1201 ha, 25.05.2022 r. godz. 12:00, cena wywoławcza 72 300,00 zł, wadium 7 300,00 zł, - 517/4 o pow. 0,1310 ha, 31.05.2022r. godz. 11:00, cena wywoławcza 74 400,00 zł, wadium 7 500,00 zł, - 518/4 o pow. 0,1000 ha, 31.05.2022 r. godz. 11:30, cena wywoławcza 60 600,00 zł, wadium 6 100,00 zł, - 519/4 o pow. 0,1000 ha, 31.05.2022 r. godz. 12:00, cena wywoławcza 57 400,00 zł, wadium 5 800,00 zł, obręb Bzie Zameckie k. m.5, KW GL1J/00010720/6. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z  podaniem numeru działki, których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia  19.05.2022 r. dla działek 514/4, 515/4, 516/4 oraz do dnia 25.05.2022 r. dla działek 517/4, 518/4, 519/4  (data wpływu na konto). Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 685 z późn. zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT.                 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie  55 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej.                 Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronach internetowych m.in. www.jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273.

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.