Przetarg na działkę: kielecki, Masłów

ARCHIWALNE

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE NIEZABUDOWANE POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI MASŁÓW DRUGI, GM. MASŁÓW, POW. KIELECKIM O ŁĄCZNEJ POW. 18.000 M2  ORAZ UDZIAŁY W ILOŚCI 1.710 W DORBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH, WCHODZĄCE W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI DORBUD S.A. W UPADŁOŚCI ------------------------- Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcje) na łączne zbycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Masłów Drugi, gminie Masłów, powiecie kieleckim, objętych KW nr *******************, *******************, *******************, *******************, *******************, *******************, oznaczonych jako działki ewid. nr 497, 498, 500, 501, 502, 504, 505 i 506 o łącznej pow. 18.000 m2  z obrębu 0006 oraz udziałów w ilości 1.710 w DORBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS: 0000594584, NIP: 9591968398, REGON: 363401210 o łącznej wartości 171.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 1.373.307,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedem złotych i 00/100) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 137.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych i 00/100) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operaty szacunkowe ww. nieruchomości oraz udziałów z maja 2020 r. (opracowania nr 162/2020 i 183/2020), są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Cena wywoławcza:

1 373 307 zł

76 zł/m2

18 000 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski

Przetarg na działkę: kielecki, Masłów

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

1 373 307 zł

76 zł/m2

18 000 m2

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE NIEZABUDOWANE POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI MASŁÓW DRUGI, GM. MASŁÓW, POW. KIELECKIM O ŁĄCZNEJ POW. 18.000 M2  ORAZ UDZIAŁY W ILOŚCI 1.710 W DORBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH, WCHODZĄCE W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI DORBUD S.A. W UPADŁOŚCI ------------------------- Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcje) na łączne zbycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Masłów Drugi, gminie Masłów, powiecie kieleckim, objętych KW nr *******************, *******************, *******************, *******************, *******************, *******************, oznaczonych jako działki ewid. nr 497, 498, 500, 501, 502, 504, 505 i 506 o łącznej pow. 18.000 m2  z obrębu 0006 oraz udziałów w ilości 1.710 w DORBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS: 0000594584, NIP: 9591968398, REGON: 363401210 o łącznej wartości 171.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 1.373.307,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedem złotych i 00/100) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 137.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych i 00/100) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operaty szacunkowe ww. nieruchomości oraz udziałów z maja 2020 r. (opracowania nr 162/2020 i 183/2020), są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.