Przetarg na działkę: otwocki, Osieck


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

114 390 zł

2,00 zł/m2
47 881 m2
Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Termin: 2021-09-17

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Mikołowie (dalej: „Dłużnik”), zawiadamia, iż toku postepowania upadłościowego Dłużnika toczącego się pod sygnaturą akt: XIX GUp 1066/19 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 12, 33/1, 44/1, 55/5, 56/1, 57/1, 59/1, 386/1, 3324/1, 3325/1, 3326/1, 3636,...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.