Przetarg na działkę: otwocki, Osieck


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

350 550 zł

16,00 zł/m2
21 909 m2
Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Termin: 2021-09-17

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Mikołowie (dalej: „Dłużnik”), zawiadamia, iż toku postepowania upadłościowego Dłużnika toczącego się pod sygnaturą akt: XIX GUp 1066/19 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 3788, o łącznej powierzchni 2,1909 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie,...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.