Przetarg na działkę: otwocki, Osieck


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

1 000 zł

4,00 zł/m2
237 m2
Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Termin: 2022-05-06

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 3657, o łącznej powierzchni 0,0237 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: SI1G/00063177/9.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży to 1.000,00 złotych brutto.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł.
Oferty należy składać do dnia 6 maja 2022 roku w Kancelarii Doradcy...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.