Przetarg na działkę: białostocki, Zabłudów, Ostrówki

ARCHIWALNE

Zabłudów, dnia 19 maja 2022r.   WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O  PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.  U. z 2021r. poz. 2213)   BURMISTRZ  ZABŁUDOWA ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w działek, położonych w obrębie Ostrówki, posiadających urządzoną księgę wieczystą  nr *******************, dla terenu których ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji  polegających na budowie budynków mieszkalnych  jednorodzinnych L.p.    Nr    działki Pow. w ha Przeznaczenie i nr decyzji  o w.z.t. Cena wywoławcza w zł Wadium w zł netto brutto 1 347/6 0,1399 brak m.p.z.p dec.RGiGG.6730.418.2021,  z dn. 13.01.2022r. 48 800,00 60 024,00 6 010,00 2 347/7 0,1348 brak m.p.z.p dec.RGiGG.6730.420.2021, z dn. 27.12.2021r. 47 100,00 57 933,00  5 800,00 W celu zapewnienia w/w działkom dostępu do drogi publicznej, zgodnie z decyzją nr RGiGG.6831.61.2012 z dnia 30.12.2013r. ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu przez działkę nr 347/5 posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00167658/3. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności wynosi netto 491,00zł, brutto 603,93zł ( 23%VAT). Termin i miejsce przetargu: 29 czerwca 2022r. (środa) godz. 11ºº, sala konferencyjna  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszeń o przetargach: tablice ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8, w miejscowościach położenia nieruchomości , Biuletyn Informacji Publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl), zakładka „przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości” oraz strona (http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl). Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Referat Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 (pokój 215), tel. 85 7188 100,  85 7188 122,  85 7188 189 wew. 39.  

Cena wywoławcza:

60 024 zł

43 zł/m2

1 399 m2

Termin: 2022-06-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: białostocki, Zabłudów, Ostrówki

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

60 024 zł

43 zł/m2

1 399 m2

Zabłudów, dnia 19 maja 2022r.   WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O  PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.  U. z 2021r. poz. 2213)   BURMISTRZ  ZABŁUDOWA ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w działek, położonych w obrębie Ostrówki, posiadających urządzoną księgę wieczystą  nr *******************, dla terenu których ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji  polegających na budowie budynków mieszkalnych  jednorodzinnych L.p.    Nr    działki Pow. w ha Przeznaczenie i nr decyzji  o w.z.t. Cena wywoławcza w zł Wadium w zł netto brutto 1 347/6 0,1399 brak m.p.z.p dec.RGiGG.6730.418.2021,  z dn. 13.01.2022r. 48 800,00 60 024,00 6 010,00 2 347/7 0,1348 brak m.p.z.p dec.RGiGG.6730.420.2021, z dn. 27.12.2021r. 47 100,00 57 933,00  5 800,00 W celu zapewnienia w/w działkom dostępu do drogi publicznej, zgodnie z decyzją nr RGiGG.6831.61.2012 z dnia 30.12.2013r. ustanowiona będzie służebność przejścia i przejazdu przez działkę nr 347/5 posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00167658/3. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności wynosi netto 491,00zł, brutto 603,93zł ( 23%VAT). Termin i miejsce przetargu: 29 czerwca 2022r. (środa) godz. 11ºº, sala konferencyjna  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszeń o przetargach: tablice ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8, w miejscowościach położenia nieruchomości , Biuletyn Informacji Publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl), zakładka „przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości” oraz strona (http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl). Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Referat Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 (pokój 215), tel. 85 7188 100,  85 7188 122,  85 7188 189 wew. 39.  

Termin: 2022-06-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.