Przetarg na działkę: Pełczyce

ARCHIWALNE

Syndyk  KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej   ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż   dwóch nieruchomości  z wolnej ręki 1.nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa,  dz. nr 339 o pow. 1,7246 ha, KW *******************  zabudowana niedokończonym obiektem produkcyjnym ( szkielet hali )  o pow. zabudowy 11.895,77 m2, za cenę nie niższą niż:  2.500.000,00 złotych netto. 2. nieruchomość  niezabudowana w Pełczycach,  dz. nr 338/7 o pow. 5,0630 ha, KW *******************  za cenę nie niższą niż:  350.000,00 złotych netto. Działki nr 339 i 338/7 graniczą ze sobą. Oferty składać należy do dnia 08.07.2022r., na adres  syndyka  (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum   XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII  GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości , wskazaniem nr KW i ceny za poszczególne nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w  wysokości 10% ceny sprzedaży netto  z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 33/15” Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy  bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi  Kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu . Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są  w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel.  501 165 656 , 798 970 044, rf.syndyk@gmail.com

Cena wywoławcza:

350 000 zł

7 zł/m2

50 630 m2

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
syndyk szczecin chopina 22

Przetarg na działkę: Pełczyce

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

350 000 zł

7 zł/m2

50 630 m2

Syndyk  KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej   ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż   dwóch nieruchomości  z wolnej ręki 1.nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa,  dz. nr 339 o pow. 1,7246 ha, KW *******************  zabudowana niedokończonym obiektem produkcyjnym ( szkielet hali )  o pow. zabudowy 11.895,77 m2, za cenę nie niższą niż:  2.500.000,00 złotych netto. 2. nieruchomość  niezabudowana w Pełczycach,  dz. nr 338/7 o pow. 5,0630 ha, KW *******************  za cenę nie niższą niż:  350.000,00 złotych netto. Działki nr 339 i 338/7 graniczą ze sobą. Oferty składać należy do dnia 08.07.2022r., na adres  syndyka  (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum   XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII  GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości , wskazaniem nr KW i ceny za poszczególne nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w  wysokości 10% ceny sprzedaży netto  z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 33/15” Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy  bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi  Kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu . Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są  w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel.  501 165 656 , 798 970 044, rf.syndyk@gmail.com

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
syndyk szczecin chopina 22
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.