Przetarg na działkę: Przemyśl, Marii Konopnickiej

ARCHIWALNE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Przemyślu. 1. Działka nr 768 o pow. 0,0297 ha obręb 208, objęta KW Nr PR1P/__000pokaż telefon. Nieruchomość niezabudowana o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działki płaski, w części stanowiący ogród kwiatowo-warzywny. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i droga publiczna. W ulicy znajdują się sieci: wodociągowa i elektroenergetyczna. Na działce znajduje się fragment budynku gospodarczego przynależnego do nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako działka nr 767 w obrębie 208, stanowiącego własność osoby trzeciej. 2. Cena wywoławcza nieruchomości: 34 000,00 zł brutto (w tym podatek 23 % VAT). 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 17 maja 2022 r. w kwocie 3 400,00 zł brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: __08 1560 00pokaż telefon, z zaznaczeniem: „Przetarg - działka nr 768 obręb 208”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. __(16)pokaż telefon, e-mail: nieruchomoskontaktuj się., http.://www.przemysl.pl. Kontakt: Urząd Miejski w Przemyślu tel: __(16)pokaż telefon nieruchomoskontaktuj się Numer oferty: 32857/3186/OGS Email oferenta: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl

Cena wywoławcza:

34 000 zł

114 zł/m2

297 m2

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Przemyśl, Marii Konopnickiej

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

34 000 zł

114 zł/m2

297 m2

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Przemyślu. 1. Działka nr 768 o pow. 0,0297 ha obręb 208, objęta KW Nr PR1P/__000pokaż telefon. Nieruchomość niezabudowana o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działki płaski, w części stanowiący ogród kwiatowo-warzywny. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i droga publiczna. W ulicy znajdują się sieci: wodociągowa i elektroenergetyczna. Na działce znajduje się fragment budynku gospodarczego przynależnego do nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako działka nr 767 w obrębie 208, stanowiącego własność osoby trzeciej. 2. Cena wywoławcza nieruchomości: 34 000,00 zł brutto (w tym podatek 23 % VAT). 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 17 maja 2022 r. w kwocie 3 400,00 zł brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: __08 1560 00pokaż telefon, z zaznaczeniem: „Przetarg - działka nr 768 obręb 208”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. __(16)pokaż telefon, e-mail: nieruchomoskontaktuj się., http.://www.przemysl.pl. Kontakt: Urząd Miejski w Przemyślu tel: __(16)pokaż telefon nieruchomoskontaktuj się Numer oferty: 32857/3186/OGS Email oferenta: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.