Przetarg na działkę: międzyrzecki, Pszczew

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Smorza oferuje do sprzedaży NIERUCHOMOŚĆ wchodzącą w skład masy upadłości, tj.: • Udział dłużnika w wysokości 1/2 prawo własności w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 30/55 położonej w Nowym Gorzycku, gmina Pszczew, powiat Międzyrzecki, województwo Lubskie, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr GW1M/00033614/7 – cena minimalna 2.125,00 zł; Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Wadium w wysokości 5% ceny minimalnej należy wpłacić na poniższe konto bankowe do dnia 26.05.2022 r. do godziny 12:00: 59 1090 2590 0000 0001 4839 8265 Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod w/w adresem w terminie do 26.05.2022 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Cena wywoławcza:

2 125 zł

5 zł/m2

466 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Krystyna Bartoszewska

Przetarg na działkę: międzyrzecki, Pszczew

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

2 125 zł

5 zł/m2

466 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Smorza oferuje do sprzedaży NIERUCHOMOŚĆ wchodzącą w skład masy upadłości, tj.: • Udział dłużnika w wysokości 1/2 prawo własności w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 30/55 położonej w Nowym Gorzycku, gmina Pszczew, powiat Międzyrzecki, województwo Lubskie, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr GW1M/00033614/7 – cena minimalna 2.125,00 zł; Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Wadium w wysokości 5% ceny minimalnej należy wpłacić na poniższe konto bankowe do dnia 26.05.2022 r. do godziny 12:00: 59 1090 2590 0000 0001 4839 8265 Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod w/w adresem w terminie do 26.05.2022 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Krystyna Bartoszewska
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.