Przetarg na działkę: otwocki, Kołbiel, Radachówka


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

8 900 zł

1,51 zł/m2
5 900 m2
Organizator przetargu:
Syndyk beneficjum.eu
Termin: 2023-01-05

Syndyk masy upadłości******************* w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości ½ prawa własności gruntu stanowiącego działki ew. nr: 171, 172 i 173/2 o łącznej powierzchni 0,5900 ha, położonego w Radachówce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ******************* za cenę nie niższą niż 8.900,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset 00/100 złotych).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (tj. do dnia 5 stycznia 2023 roku) na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok....
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.