Przetarg na działkę: płocki, Słupno


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

4 260 zł

0,68 zł/m2
6 263 m2
Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Termin: 2022-11-29

Syndyk masy upadłości *************** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 78/21 ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 2/8 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 6263,00 m2 (działki nr 2/8; 2/38) położonej w miejscowości Gulczewo Kolonia; gm. Słupno.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *******************.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 4.260,00 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych).
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.