Przetarg na działkę: białostocki, Zabłudów, Solniki


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

231 609 zł

31,00 zł/m2
7 532 m2
Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Pozostałe przetargi tego organizatora
Termin: 2022-06-14

Zabłudów, dnia 5 maja 2022r.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213)
BURMISTRZ ZABŁUDOWA
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości, dla których
ustalono warunki zabudowy
L.
p.
Nazwa obrębu
geodezyjnego
Nr
działki
Pow.
w0 ha
Nr księgi
wieczystej
Przeznaczenie i nr
decyzji o w.z.t.
Cena wywoławcza w zł Wadium
w zł netto brutto
...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.