Przetarg na działkę: bytowski, Bytów, Udorpie

ARCHIWALNE

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 887/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/144 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 583 z obrębu 0014 Udorpie, gminie Bytów, powiecie bytowskim, województwie pomorskim o powierzchni 0,7672 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bytowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw ******************* wraz z udziałem w wysokości 1/24 części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 578 z obrębu 0014 Udorpie, gminie Bytów, powiecie bytowskim, województwie pomorskim o powierzchni 0,0675 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji „pozostałe budynki niemieszkalne” o powierzchni zabudowy 134,00 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bytowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw ******************* wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 1 o funkcji mieszkaniowej o powierzchni użytkowej 42,50 m2 wraz z udziałem w wysokości 19/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej w miejscowości Udorpie 49, gminie Bytów, powiecie bytowskim, województwie pomorskim, stanowiącej działkę ewidencyjną 577 z obrębu 0014 Udorpie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bytowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw *******************. 1. Łączna cena wywoławcza: 19.400,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 8 lipca 2022 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lipca 2022 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena wywoławcza:

19 400 zł

19 400 zł/m2Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Malecha Krzemiński Noga

Przetarg na działkę: bytowski, Bytów, Udorpie

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

19 400 zł

19 400 zł/m2


W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 887/19, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/144 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 583 z obrębu 0014 Udorpie, gminie Bytów, powiecie bytowskim, województwie pomorskim o powierzchni 0,7672 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bytowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw ******************* wraz z udziałem w wysokości 1/24 części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 578 z obrębu 0014 Udorpie, gminie Bytów, powiecie bytowskim, województwie pomorskim o powierzchni 0,0675 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji „pozostałe budynki niemieszkalne” o powierzchni zabudowy 134,00 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bytowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw ******************* wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 1 o funkcji mieszkaniowej o powierzchni użytkowej 42,50 m2 wraz z udziałem w wysokości 19/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej w miejscowości Udorpie 49, gminie Bytów, powiecie bytowskim, województwie pomorskim, stanowiącej działkę ewidencyjną 577 z obrębu 0014 Udorpie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bytowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw *******************. 1. Łączna cena wywoławcza: 19.400,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 8 lipca 2022 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lipca 2022 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Malecha Krzemiński Noga
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.