Licytacja działki: wołomiński, Dąbrówka, Zaścienie


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

28 625 zł


Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2022-08-19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosław Malik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2022 o godz. 15:05 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy dz.ew.131,173/190,173/192,191,192,193,384,385 ,Zaścienie, 05-252 Dąbrówka, dla której SĄD REJONOWY WOŁOMIN IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze -.

Suma oszacowania...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.