Przetarg na działkę: Zabłudów


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

3 530 000 zł

36,00 zł/m2
99 290 m2
Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Pozostałe przetargi tego organizatora
Termin: 2022-02-04

Zabłudów, dnia 18 listopada 2021r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490; z późn.zm.)

BURMISTRZ ZABŁUDOWA
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości:

1. oznaczenie nieruchomości: działki położone w obrębie miasta Zabłudów, oznaczone numerem 83 i numerem 84 o łącznej powierzchni 9,9290 ha, ze studnią głębinową, posiadające urządzoną księgę wieczystą numer BI1B/00003030/8, nie posiadające miejscowego planu zagospodarowania...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.