Przetarg na działkę: Zabłudów

ARCHIWALNE

Zabłudów, dnia  22  marca 2022r.   WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.  U. z 2021, poz.2213)   BURMISTRZ  ZABŁUDOWA ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości:   1. oznaczenie nieruchomości: działki położone w obrębie miasta Zabłudów, oznaczone  numerem  83 i numerem 84 o łącznej powierzchni 9,9290 ha, ze studnią głębinową, posiadające urządzoną księgę wieczystą numer BI1B/00003030/8, nie posiadające miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu których decyzją Burmistrza Zabłudowa numer RGiGG.6730.143.2015 z dnia 24.09.2015r. ustalono warunku zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie strzelnicy sportowej krytej ( z elementami odkrytej) z częścią usługową (obejmującą sale konferencyjne, sportowe, magazynowe, część noclegową) wraz z budowlami ( na przykład zbiorniki retencyjne wód opadowych, wały ochronne), zespołem parkingów, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 2.  cena wywoławcza:   netto 3 177 000,00zł , brutto 3 907 710,00zł (23%VAT). 3. termin i miejsce przetargu: 31 maja 2022r. (wtorek) godz. 11ºº, sala konferencyjna  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. 4. wysokość wadium: 390 800,00 zł. 5. informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 oraz Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl i strona internetowa: http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl, zakładki „przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości”. 6. dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Referat Inwestycji, Urbanistyki  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 (pokój 215), tel. 85 7188 100,  85 7188 122,  85 7188 189 wew. 39.  

Cena wywoławcza:

3 907 710 zł

39 zł/m2

99 290 m2

Termin: 2022-05-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Zabłudów

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

3 907 710 zł

39 zł/m2

99 290 m2

Zabłudów, dnia  22  marca 2022r.   WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.  U. z 2021, poz.2213)   BURMISTRZ  ZABŁUDOWA ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości:   1. oznaczenie nieruchomości: działki położone w obrębie miasta Zabłudów, oznaczone  numerem  83 i numerem 84 o łącznej powierzchni 9,9290 ha, ze studnią głębinową, posiadające urządzoną księgę wieczystą numer BI1B/00003030/8, nie posiadające miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu których decyzją Burmistrza Zabłudowa numer RGiGG.6730.143.2015 z dnia 24.09.2015r. ustalono warunku zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie strzelnicy sportowej krytej ( z elementami odkrytej) z częścią usługową (obejmującą sale konferencyjne, sportowe, magazynowe, część noclegową) wraz z budowlami ( na przykład zbiorniki retencyjne wód opadowych, wały ochronne), zespołem parkingów, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 2.  cena wywoławcza:   netto 3 177 000,00zł , brutto 3 907 710,00zł (23%VAT). 3. termin i miejsce przetargu: 31 maja 2022r. (wtorek) godz. 11ºº, sala konferencyjna  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. 4. wysokość wadium: 390 800,00 zł. 5. informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 oraz Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl i strona internetowa: http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl, zakładki „przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości”. 6. dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Referat Inwestycji, Urbanistyki  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 (pokój 215), tel. 85 7188 100,  85 7188 122,  85 7188 189 wew. 39.  

Termin: 2022-05-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zabłudów
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.