Przetarg na działkę: Zabłudów, Grzegorza Chodkiewicza

ARCHIWALNE

  WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU *  Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w Zabłudowie,  przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, oznaczonej jako działka nr 7/20 o pow. 0,0818 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *******************. * Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT. * Termin i miejsce przetargu: 5 lipca 2022 r., godz. 11.00, sala konferencyjna (parter) Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2. * Wysokość wadium w pieniądzu: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), płatne do dnia 29 czerwca 2022 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku  nr:   46 1020 1332 0000 1102 0385 2449. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w konto. * Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki) i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz przy ul. Branickiego 13. * Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy  ul. Branickiego 13 (pokój 105, tel. 85 740 63 93).                                                                                         CZŁONEK ZARZĄDU          CZŁONEK ZARZĄDU                                                                                      Sebastian Ptaszyński            Jan Gradkowski

Cena wywoławcza:

100 000 zł

122 zł/m2

818 m2

Termin: 2022-07-05

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Zabłudów, Grzegorza Chodkiewicza

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

100 000 zł

122 zł/m2

818 m2

  WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU *  Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w Zabłudowie,  przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, oznaczonej jako działka nr 7/20 o pow. 0,0818 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *******************. * Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT. * Termin i miejsce przetargu: 5 lipca 2022 r., godz. 11.00, sala konferencyjna (parter) Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2. * Wysokość wadium w pieniądzu: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), płatne do dnia 29 czerwca 2022 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku  nr:   46 1020 1332 0000 1102 0385 2449. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w konto. * Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki) i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz przy ul. Branickiego 13. * Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy  ul. Branickiego 13 (pokój 105, tel. 85 740 63 93).                                                                                         CZŁONEK ZARZĄDU          CZŁONEK ZARZĄDU                                                                                      Sebastian Ptaszyński            Jan Gradkowski

Termin: 2022-07-05

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.