Przetarg na działkę: Zabłudów

ARCHIWALNE

Zarządca masy sanacyjnej ******************* ogłasza konkurs ofert na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0094 Zabłudów, gmina Zabłudów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr. geod. 29/10 o łącznej powierzchni 0,2652 ha (2652 m2), dla której prowadzona jest księga wieczysta *******************, za cenę nie niższą 159.000,00 zł brutto. Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. Krakowskie Przedmieście 60/22, 20-002 Lublin do dnia 27 maja 2022 roku (liczy się data wpływu oferty do kancelarii) do godziny 15.00 z dopiskiem „OFERTA – NIERUCHOMOŚCI MOCZULSKI – NIE OTWIERAĆ”. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie kancelarii syndyka w dniu 30 maja 2022 roku o godzinie 12.00. Celem uzyskania szczegółowych informacji oraz operatów szacunkowych proszę o kontakt pod nr. 815325322 lub adresem e-mail: Zapytaj o Ofertę Kontakt: Biuro syndyka tel: 815325322 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Cena wywoławcza:

159 000 zł

60 zł/m2

2 652 m2

Termin: 2022-05-27

Organizator przetargu:
Syndyk Adamina Partycka-Skrzypek

Przetarg na działkę: Zabłudów

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

159 000 zł

60 zł/m2

2 652 m2

Zarządca masy sanacyjnej ******************* ogłasza konkurs ofert na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0094 Zabłudów, gmina Zabłudów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr. geod. 29/10 o łącznej powierzchni 0,2652 ha (2652 m2), dla której prowadzona jest księga wieczysta *******************, za cenę nie niższą 159.000,00 zł brutto. Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. Krakowskie Przedmieście 60/22, 20-002 Lublin do dnia 27 maja 2022 roku (liczy się data wpływu oferty do kancelarii) do godziny 15.00 z dopiskiem „OFERTA – NIERUCHOMOŚCI MOCZULSKI – NIE OTWIERAĆ”. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie kancelarii syndyka w dniu 30 maja 2022 roku o godzinie 12.00. Celem uzyskania szczegółowych informacji oraz operatów szacunkowych proszę o kontakt pod nr. 815325322 lub adresem e-mail: Zapytaj o Ofertę Kontakt: Biuro syndyka tel: 815325322 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Termin: 2022-05-27

Organizator przetargu:
Syndyk Adamina Partycka-Skrzypek
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.