Przetarg na obiekt / lokal: Kobyłka


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

2 500 000 zł

882 zł/m2
2 836 m2
Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kobyłka
Pozostałe przetargi tego organizatora
Termin: 2022-11-23

BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy – Miasta Kobyłka

Nieruchomość zabudowana, położona w Kobyłce przy ul. gen. Franciszka Żymirskiego 45, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 106/3 w obrębie 29 o powierzchni 0,2836 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00063029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500.000 zł i jest zwolniona z podatku od towarów

i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług (jedn. tekst Dz.U....
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.