Licytacja obiektu / lokalu: płocki, Słupno, Miszewko-Stefany


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

605 175 zł


Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2021-11-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników******************* położonej przy ,Miszewko Stefany, 09-472 Słupno, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej użytkowanie wieczyste działki...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.