Przetarg na obiekt / lokal: Wałbrzych, Piaskowa Góra, Wrocławska

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: 1) Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działek o nr. ewidencyjnym 10/5 i 10/10 AM – 1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 6 393 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/00028431/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. 2) Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działki o nr. ewidencyjnym 10/9 AM-1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 316 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/00083126/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Obie nieruchomości łącznie stanowią przedmiot sprzedaży. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.549.000,00 zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać, pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt VI GUp 278/21 i VI GUp 279/21 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234/13 – w terminie do 26.05.2022 do godz. 12.00. – Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 26.05.2022. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 27.05.2022 o godz. 12.00 w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr.606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@ – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: 606103035 info@ Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Cena wywoławcza:

1 549 000 zł

231 zł/m2Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Łaskawiec

Przetarg na obiekt / lokal: Wałbrzych, Piaskowa Góra, Wrocławska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

1 549 000 zł

231 zł/m2


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: 1) Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działek o nr. ewidencyjnym 10/5 i 10/10 AM – 1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 6 393 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/00028431/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. 2) Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działki o nr. ewidencyjnym 10/9 AM-1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 316 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/00083126/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Obie nieruchomości łącznie stanowią przedmiot sprzedaży. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.549.000,00 zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać, pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt VI GUp 278/21 i VI GUp 279/21 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234/13 – w terminie do 26.05.2022 do godz. 12.00. – Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 26.05.2022. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 27.05.2022 o godz. 12.00 w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr.606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@ – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: 606103035 info@ Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Łaskawiec
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.