Przetarg na obiekt / lokal: poznański, Komorniki, Plewiska, ul. Miętowa

ARCHIWALNE

Syndyk Masy Upadłości PW Developer Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Luboniu (KRS 0000392574) ogłasza o pisemnym przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 55^1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa upadłego z dnia 12 listopada 2021 roku w skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą następujące, szczegółowo opisane w opinii, składniki majątkowe: 1. udział wynoszący 535661/700999 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Plewiskach, działka ewidencyjna nr 618/94, o powierzchni 0,7477 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Nieruchomość zabudowana jest 7 budynkami mieszkalno-usługowymi trzykondygnacyjnymi, nieposiadającymi podpiwniczenia. Budynki oddano do użytkowania w 2017 roku. W skład nieruchomości wchodzi 115 lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych. Wszystkie lokale zostały wydane przez upadłego osobom trzecim i nie są w posiadaniu Syndyka. Szczegółowe informacje o nieruchomości zostały zawarte w operacie szacunkowym, 2. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Plewiskach, nr działek ewidencyjnych 618/105 i 618/106, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************, 3. wierzytelności, 4. udziały w spółkach kapitałowych. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa PW Developer została oszacowana na kwotę 25.467.868,39 złotych. Wartość dla wymuszonej sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego została ustalona na kwotę 17.722.631,30 złotych. Podatek VAT nie występuje z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Oferowana cena minimalna nie może być niższa niż wynikająca z opisu i oszacowania wartość dla wymuszonej sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, tj. kwota 17.722.631,30 złotych. Wysokość wadium wynosi 10% wartości przedsiębiorstwa dla sprzedaży wymuszonej, tj. 1.772.263,13 złotych.   Termin składania ofert pisemnych został wyznaczony na dzień 7 lipca 2022 roku. Termin otwarcia ofert to 11 lipca 2022 roku. Nieruchomość może zostać sprzedana wyłącznie na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego zawartej przez Syndyka z oferentem, którego wybór został zatwierdzony przez sędziego-komisarza. Zatwierdzony przez sędziego-komisarza regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego zostaną udostępnione zainteresowanym osobom po uprzednim kontakcie z syndykiem. Więcej szczegółów można uzyskać drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście w Kancelarii syndyka.  Syndyk nie udziela szczegółowych informacji telefonicznie. Regulamin dostępny również pod adresem: Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z regulaminem przetargu. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Cena wywoławcza:

17 722 631 zł

1 123 zł/m2

15 784 m2 10 pokoi

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na obiekt / lokal: poznański, Komorniki, Plewiska, ul. Miętowa

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

17 722 631 zł

1 123 zł/m2

15 784 m2 10 pokoi

Syndyk Masy Upadłości PW Developer Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Luboniu (KRS 0000392574) ogłasza o pisemnym przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 55^1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa upadłego z dnia 12 listopada 2021 roku w skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą następujące, szczegółowo opisane w opinii, składniki majątkowe: 1. udział wynoszący 535661/700999 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Plewiskach, działka ewidencyjna nr 618/94, o powierzchni 0,7477 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Nieruchomość zabudowana jest 7 budynkami mieszkalno-usługowymi trzykondygnacyjnymi, nieposiadającymi podpiwniczenia. Budynki oddano do użytkowania w 2017 roku. W skład nieruchomości wchodzi 115 lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych. Wszystkie lokale zostały wydane przez upadłego osobom trzecim i nie są w posiadaniu Syndyka. Szczegółowe informacje o nieruchomości zostały zawarte w operacie szacunkowym, 2. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Plewiskach, nr działek ewidencyjnych 618/105 i 618/106, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************, 3. wierzytelności, 4. udziały w spółkach kapitałowych. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa PW Developer została oszacowana na kwotę 25.467.868,39 złotych. Wartość dla wymuszonej sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego została ustalona na kwotę 17.722.631,30 złotych. Podatek VAT nie występuje z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Oferowana cena minimalna nie może być niższa niż wynikająca z opisu i oszacowania wartość dla wymuszonej sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, tj. kwota 17.722.631,30 złotych. Wysokość wadium wynosi 10% wartości przedsiębiorstwa dla sprzedaży wymuszonej, tj. 1.772.263,13 złotych.   Termin składania ofert pisemnych został wyznaczony na dzień 7 lipca 2022 roku. Termin otwarcia ofert to 11 lipca 2022 roku. Nieruchomość może zostać sprzedana wyłącznie na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego zawartej przez Syndyka z oferentem, którego wybór został zatwierdzony przez sędziego-komisarza. Zatwierdzony przez sędziego-komisarza regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego zostaną udostępnione zainteresowanym osobom po uprzednim kontakcie z syndykiem. Więcej szczegółów można uzyskać drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście w Kancelarii syndyka.  Syndyk nie udziela szczegółowych informacji telefonicznie. Regulamin dostępny również pod adresem: Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z regulaminem przetargu. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.