Przetarg na obiekt / lokal: Rybnik, Zebrzydowicka


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

81 000 zł

587 zł/m2
138 m2
Organizator przetargu:
Syndyk
Termin: 2023-05-29

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GL1G/GUp-s/50/2022 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku portierni, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr *******************.

Oferty należy składać osobiście do dnia 29 maja 2023 r., godz. 15:00 na adres syndyka: Doradca
Restrukturyzacyjny Przemysław Goszczyński, ul. Raciborska 15, 44-200 Rybnik lub przesłać je na adres

wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2023 roku o...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.