Licytacja obiektu / lokalu: płocki, Słupno, Młynarska


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

698 025 zł

1 215 zł/m2
575 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2022-12-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-12-2022 o godz. 14:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, 09-407 Płock, pokój XV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy  Młynarska, 09-472 Słupno , dla której  Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Plac Narutowicza 6, Płock, 09-402 Płock)   prowadzi księgę wieczystą o...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.