Licytacja mieszkania: Bydgoszcz, Czecha

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy Jacek Hospod na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-08-2022 o godz. 13:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, ul. Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz,  odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy  ul. Czecha , 85-794 Bydgoszcz , dla którego  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny  (adres: ul. ul. Toruńska 64 a, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze Brak. Suma oszacowania wynosi 278 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 92 2030 0045 1110 0000 0272 6380. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz, 85-128 Bydgoszcz można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći.  Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:  DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN 03.08.2022 14:00 - 14:15 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Jacek Hospod

Cena wywoławcza:

208 500 zł

Termin: 2022-08-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Bydgoszcz, Czecha

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

208 500 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy Jacek Hospod na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-08-2022 o godz. 13:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, ul. Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz,  odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy  ul. Czecha , 85-794 Bydgoszcz , dla którego  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny  (adres: ul. ul. Toruńska 64 a, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze Brak. Suma oszacowania wynosi 278 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 92 2030 0045 1110 0000 0272 6380. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz, 85-128 Bydgoszcz można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći.  Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:  DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN 03.08.2022 14:00 - 14:15 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Jacek Hospod

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.