Licytacja mieszkania: Kraków, Aleksandry


Cena wywoławcza:

238 522,50 zł

4 800 zł/m2
50 m2 2 pokoje
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2024-01-25Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.01.2024r. o godz. 12:00 w sali nr D-48 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW *******************, stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 19, położony w Krakowie przy ul. Aleksandry ****. Lokal położony na trzeciej...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.