Licytacja mieszkania: Lubin, Leszczynowa


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

205 500 zł

3 148 zł/m2
65 m2 3 pokoje
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2022-09-22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-09-2022 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój X,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy  ul. Leszczynowa , 59-300 Lubin , dla którego  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie  (adres: ul. ul.Wrocławska 3, Lubin, 59-300 Lubin)   prowadzi księgę...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.