Licytacja mieszkania: Mielec, Pisarka

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 119,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy Pisarka 7, 39-300 Mielec, dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu (adres: ul. Kościuszki 15/39-300, Mielec, 39-300 Mielec) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w Mielcu, przy ul. Piarka 7/34 dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr *******************, z którym związany jest udział 645/87272 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr ****************. Lokal o pow. użytkowej 61,90 m2 o funkcji mieszkalnej zlokalizowany jest na czwartym piętrze budynku jedenastokondygnacyjnego wielorodzinnego przy ul. Pisarka 7 w  Mielcu. Lokal składa się z czterech pokoi (gdzie jeden pokój jest przechodni), przedpokoju, kuchni, łazienki, wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 2,60 m2. Lokal objęty jest księgą wieczystą *******************. Z lokalem związany jest udział 645/87272 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej w  operacie ewidencji gruntów i  budynków obrębu Stare Miasto jako działka nr 2926/45 o  pow.  0.8053 ha objętej księgą wieczystą ******************* oraz prawie własności części budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 269 513,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 134,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 951,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 15, Mielec, 39-300  Mielec. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

Cena wywoławcza:

202 135 zł

3 266 zł/m2

62 m2 4 pokoje

Termin: 2022-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Mielec, Pisarka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

202 135 zł

3 266 zł/m2

62 m2 4 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 119,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy Pisarka 7, 39-300 Mielec, dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu (adres: ul. Kościuszki 15/39-300, Mielec, 39-300 Mielec) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w Mielcu, przy ul. Piarka 7/34 dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr *******************, z którym związany jest udział 645/87272 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr ****************. Lokal o pow. użytkowej 61,90 m2 o funkcji mieszkalnej zlokalizowany jest na czwartym piętrze budynku jedenastokondygnacyjnego wielorodzinnego przy ul. Pisarka 7 w  Mielcu. Lokal składa się z czterech pokoi (gdzie jeden pokój jest przechodni), przedpokoju, kuchni, łazienki, wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 2,60 m2. Lokal objęty jest księgą wieczystą *******************. Z lokalem związany jest udział 645/87272 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej w  operacie ewidencji gruntów i  budynków obrębu Stare Miasto jako działka nr 2926/45 o  pow.  0.8053 ha objętej księgą wieczystą ******************* oraz prawie własności części budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 269 513,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 134,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 951,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 15, Mielec, 39-300  Mielec. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.