Przetarg na mieszkanie: Opole, Mikołaja Reja

ARCHIWALNE

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. Mikołaja Reja 2, zlokalizowanego na I piętrze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki o łącznej pow. 60,69m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działki nr 2015 oraz 2023 o pow. 0,0430ha, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00150304/2, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu. Do lokalu przynależy piwnica oznaczona na inwentaryzacji nr 0.04 o pow. 6,86m². Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Instalacja grzewcza- ogrzewanie indywidualne. _W dziale III księgi wieczystej nr OP1O/00150304/2 ujawniona jest ograniczona w czasie - do czasu uzyskania przez działkę nr 115/16 z mapy 72 w Opolu, obręb Nowa Wieś Królewska (obecnie działka nr 2024), bezpośredniego dostępu do ul. Mikołaja Reja i nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 115/15 z mapy 72 w Opolu (obecnie działka nr 2023), na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników i posiadaczy działki nr 115/16 z mapy 72 (obecnie działka nr 2024), objętej księgą wieczystą nr OP1O/00100410/3 w celu zapewnienia dostępu działce władnącej do ulicy Kazimierza Wielkiego w Opolu._ Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 23.1.M –- mieszkaniowa. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł; w tym cena lokalu: 270.870,00 zł, cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (22,53%): 29.130,00 zł; wadium: 30.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A. Pełną treść ogłoszenia o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Opola (Plac Wolności 7-8, korytarz, obok pok. 103), oraz na stronie internetowej UM Opola, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl. INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Cena wywoławcza:

300 000 zł

4 943 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Opole
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na mieszkanie: Opole, Mikołaja Reja

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

300 000 zł

4 943 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. Mikołaja Reja 2, zlokalizowanego na I piętrze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki o łącznej pow. 60,69m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działki nr 2015 oraz 2023 o pow. 0,0430ha, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00150304/2, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu. Do lokalu przynależy piwnica oznaczona na inwentaryzacji nr 0.04 o pow. 6,86m². Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Instalacja grzewcza- ogrzewanie indywidualne. _W dziale III księgi wieczystej nr OP1O/00150304/2 ujawniona jest ograniczona w czasie - do czasu uzyskania przez działkę nr 115/16 z mapy 72 w Opolu, obręb Nowa Wieś Królewska (obecnie działka nr 2024), bezpośredniego dostępu do ul. Mikołaja Reja i nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 115/15 z mapy 72 w Opolu (obecnie działka nr 2023), na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników i posiadaczy działki nr 115/16 z mapy 72 (obecnie działka nr 2024), objętej księgą wieczystą nr OP1O/00100410/3 w celu zapewnienia dostępu działce władnącej do ulicy Kazimierza Wielkiego w Opolu._ Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 23.1.M –- mieszkaniowa. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł; w tym cena lokalu: 270.870,00 zł, cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (22,53%): 29.130,00 zł; wadium: 30.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A. Pełną treść ogłoszenia o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Opola (Plac Wolności 7-8, korytarz, obok pok. 103), oraz na stronie internetowej UM Opola, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl. INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Opole
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.