Przetarg na mieszkanie: średzki, Środa Wielkopolska, Pławce

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości *********** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 474/21), zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej udziału wynoszącego ½ w prawie własności do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pławce nr 35, oraz związany z nim udział w wysokości 5462/75704 w budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz w prawie własności działki nr 72/33 za cenę najwyższą możliwą do uzyskania. Cena oszacowania przez biegłego sądowego to 54.180 zł (operat szacunkowy z dnia 02.06.2021r.). Wszelkie informacje dot. przedmiotu sprzedaży, udzielane są bezpośrednio w kancelarii syndyka, pod nr telefonu lub mailowo. Oferty spełniające wymagania określone w regulaminie sprzedaży należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/7,  najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia (do 07 lipca 2022 r.), do godz. 14:00 ostatniego dnia składania ofert – liczy się data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny

Cena wywoławcza:

54 180 zł

1 180 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na mieszkanie: średzki, Środa Wielkopolska, Pławce

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

54 180 zł

1 180 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości *********** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 474/21), zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej udziału wynoszącego ½ w prawie własności do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pławce nr 35, oraz związany z nim udział w wysokości 5462/75704 w budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz w prawie własności działki nr 72/33 za cenę najwyższą możliwą do uzyskania. Cena oszacowania przez biegłego sądowego to 54.180 zł (operat szacunkowy z dnia 02.06.2021r.). Wszelkie informacje dot. przedmiotu sprzedaży, udzielane są bezpośrednio w kancelarii syndyka, pod nr telefonu lub mailowo. Oferty spełniające wymagania określone w regulaminie sprzedaży należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/7,  najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia (do 07 lipca 2022 r.), do godz. 14:00 ostatniego dnia składania ofert – liczy się data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.