Przetarg na mieszkanie: Rybnik, Józefa Lompy

ARCHIWALNE

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA DZIAŁAJĄC NA POSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2, USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (T. J. DZ.U. 2021 R., POZ. 1899 ZE ZM.) OGŁASZA PIERWSZY, PUBLICZNY PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ GMINNEGO LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W RYBNIKU PRZY UL. JÓZEFA LOMPY 9C/1. * Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 54,32 wraz z piwnicą nr 1 o powierzchni 6,62 m2 i udziałem w gruncie wynoszącym 30/1000 w prawie własności działki nr 1897/45 o łącznej pow.0,1513 ha, obręb Boguszowice, k. m. 3 uregulowany w księdze wieczystej nr *******************. Cena wywoławcza: 152 000,00 zł Wysokość wadium 15 200,00 zł * Przetarg odbędzie się 25.05.2022 r. o godzinie 09:35 w Urzędzie Miasta Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala nr 108. * Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu * Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pok. 18, tel.: 32 439 22 45, mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Cena wywoławcza:

152 000 zł

2 798 zł/m2

54 m2

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na mieszkanie: Rybnik, Józefa Lompy

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

152 000 zł

2 798 zł/m2

54 m2

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA DZIAŁAJĄC NA POSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2, USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (T. J. DZ.U. 2021 R., POZ. 1899 ZE ZM.) OGŁASZA PIERWSZY, PUBLICZNY PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ GMINNEGO LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W RYBNIKU PRZY UL. JÓZEFA LOMPY 9C/1. * Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 54,32 wraz z piwnicą nr 1 o powierzchni 6,62 m2 i udziałem w gruncie wynoszącym 30/1000 w prawie własności działki nr 1897/45 o łącznej pow.0,1513 ha, obręb Boguszowice, k. m. 3 uregulowany w księdze wieczystej nr *******************. Cena wywoławcza: 152 000,00 zł Wysokość wadium 15 200,00 zł * Przetarg odbędzie się 25.05.2022 r. o godzinie 09:35 w Urzędzie Miasta Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala nr 108. * Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu * Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pok. 18, tel.: 32 439 22 45, mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.