Przetarg na mieszkanie: Zawiercie, Wschodnia

ARCHIWALNE

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda w drodze przetargu pisemnego zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży : 1/6 udziału w prawie własności do lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 54,10 m2 położonego w Zawierciu przy ulicy Wschodniej 2 lok 49 za cenę: nie niższą niż 30 950,00 złotych ( słownie : trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 ) stanowiącej 100 % ceny oszacowania. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu   , e-mail:   Oferty z zaproponowaną ceną należy przesyłać do dnia 26-go kwietnia 2022 roku na adres biura syndyka: Kancelaria Syndyka Marcin Karcz ul. Sieradzka 18 98-300 Wieluń lub złożyć w biurze syndyka z podaniem sygnatury akt VIII GUp 9/22 i dopiskiem OFERTA . Syndyk zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferenta.

Cena wywoławcza:

30 500 zł

3 050 zł/m2

10 m2 1 pokój

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marcin Karcz

Przetarg na mieszkanie: Zawiercie, Wschodnia

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

30 500 zł

3 050 zł/m2

10 m2 1 pokój

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda w drodze przetargu pisemnego zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży : 1/6 udziału w prawie własności do lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 54,10 m2 położonego w Zawierciu przy ulicy Wschodniej 2 lok 49 za cenę: nie niższą niż 30 950,00 złotych ( słownie : trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 ) stanowiącej 100 % ceny oszacowania. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu   , e-mail:   Oferty z zaproponowaną ceną należy przesyłać do dnia 26-go kwietnia 2022 roku na adres biura syndyka: Kancelaria Syndyka Marcin Karcz ul. Sieradzka 18 98-300 Wieluń lub złożyć w biurze syndyka z podaniem sygnatury akt VIII GUp 9/22 i dopiskiem OFERTA . Syndyk zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferenta.

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marcin Karcz
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.