Monitor Przetargów

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

Kluczbork, Rynek

... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego położonego przy Rynek 17, 46-200 Kluczbork , dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. M. Curie - Skłodowskiej 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

108 000 zł

1 987 zł/m2

54 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kluczbork, Rynek

Cena wywoławcza:

108 000 zł

1 987 zł/m2

54 m2 2 pokoje

... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego położonego przy Rynek 17, 46-200 Kluczbork , dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. M. Curie - Skłodowskiej 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

żarski, Żary, Włostów

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Włostów , 68-200 Żary, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarah (adres: ul. Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę 66/2 o powierzchni 0,1903 ha

Suma oszacowania wynosi 56 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złoż...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

42 600 zł

22,39 zł/m2

1 903 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

żarski, Żary, Włostów

Cena wywoławcza:

42 600 zł

22,39 zł/m2

1 903 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Włostów , 68-200 Żary, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarah (adres: ul. Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę 66/2 o powierzchni 0,1903 ha

Suma oszacowania wynosi 56 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złoż...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Żary, Lubanice

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Lubanice 30, 68-200 Żary , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach (adres: ul. Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona stanowiące działkę 237/4 o pow. 0,12 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej sprzed 1945 roku oraz budynkiem garażowo-gospodarczym pod jednym dachem

Suma oszacowania wynosi 235 000,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

156 667 zł

131 zł/m2



Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Żary, Lubanice

Cena wywoławcza:

156 667 zł

131 zł/m2


... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Lubanice 30, 68-200 Żary , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach (adres: ul. Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona stanowiące działkę 237/4 o pow. 0,12 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej sprzed 1945 roku oraz budynkiem garażowo-gospodarczym pod jednym dachem

Suma oszacowania wynosi 235 000,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Witnica

... 25 września 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego nr 6, w sali konferencyjnej.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe informacje została umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/przetargi/29/status/, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geod...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

927 000 zł

84,43 zł/m2

10 979 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Witnica
Przetarg na działkę

Witnica

Cena wywoławcza:

927 000 zł

84,43 zł/m2

10 979 m2

... 25 września 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego nr 6, w sali konferencyjnej.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe informacje została umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/przetargi/29/status/, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geod...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Witnica
Licytacja działki

żarski, Tuplice, Gręzawa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Gręzawa, 68-219 Tuplice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarah (adres: ul. Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 7/2 o powierzchni 0,18 ha

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien zł...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

30 000 zł

16,67 zł/m2

1 800 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

żarski, Tuplice, Gręzawa

Cena wywoławcza:

30 000 zł

16,67 zł/m2

1 800 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Gręzawa, 68-219 Tuplice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarah (adres: ul. Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 7/2 o powierzchni 0,18 ha

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien zł...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Olkusz, Wapienna

... w dniu 29.09.2023r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, sala narad-parter.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok wejścia do Urzędu, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale: Nieruchomości oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia Publiczne i Ogłoszenia Różne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale G...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

752 880 zł

240 zł/m2

3 137 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Olkusz
Przetarg na działkę

Olkusz, Wapienna

Cena wywoławcza:

752 880 zł

240 zł/m2

3 137 m2

... w dniu 29.09.2023r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, sala narad-parter.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok wejścia do Urzędu, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale: Nieruchomości oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia Publiczne i Ogłoszenia Różne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale G...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Olkusz
Licytacja działki

ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki, Rumiankowa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Rumiankowa ***, ***-*** Kamieniec Ząbkowicki , dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich (adres: ul. ul. Świerkowa ***, Ząbkowice Śląskie, ***-*** Ząbkowice Śląskie) prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00040615/***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości o działce *** o powierzchni 0,0615 ha. Działka nr *** jest zabudowana murami rozpoczętej budowy budynku jednorodzinnego sprzed *** lat ( kubatura *** m *** ) , ni...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

30 375 zł

49,39 zł/m2

615 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki, Rumiankowa

Cena wywoławcza:

30 375 zł

49,39 zł/m2

615 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Rumiankowa ***, ***-*** Kamieniec Ząbkowicki , dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich (adres: ul. ul. Świerkowa ***, Ząbkowice Śląskie, ***-*** Ząbkowice Śląskie) prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00040615/***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości o działce *** o powierzchni 0,0615 ha. Działka nr *** jest zabudowana murami rozpoczętej budowy budynku jednorodzinnego sprzed *** lat ( kubatura *** m *** ) , ni...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

sztumski, Dzierzgoń, Bągart

... w dniu 29 września 2023 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego *** w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 2, na I piętrze, pokój 142. Cena wywoławcza nieruchomości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) Sprzedaż zwolniona z podatku VAT Wadium 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 000 zł

27,60 zł/m2

1 268 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Przetarg na działkę

sztumski, Dzierzgoń, Bągart

Cena wywoławcza:

35 000 zł

27,60 zł/m2

1 268 m2

... w dniu 29 września 2023 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego *** w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 2, na I piętrze, pokój 142. Cena wywoławcza nieruchomości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) Sprzedaż zwolniona z podatku VAT Wadium 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Przetarg na działkę

Zielona Góra, Świebodzińska

... w dniu 25 września 2023 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,
sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny zapoznać się z dodatkowymi warunkami i regulaminem
przetargu, które dostępne są w Departamencie Rozwoju Miasta - w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta
Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 512 (piętro V) lub na stronach internetowych: www.zielona-gora.pl
(zakładka: sprzed...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

815 000 zł

451 zł/m2

1 809 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zielona Góra
Przetarg na działkę

Zielona Góra, Świebodzińska

Cena wywoławcza:

815 000 zł

451 zł/m2

1 809 m2

... w dniu 25 września 2023 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,
sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny zapoznać się z dodatkowymi warunkami i regulaminem
przetargu, które dostępne są w Departamencie Rozwoju Miasta - w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta
Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 512 (piętro V) lub na stronach internetowych: www.zielona-gora.pl
(zakładka: sprzed...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zielona Góra
Licytacja działki

oleśnicki, Oleśnica, Krzeczyn

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Krzeczyn gm. Oleśnica, 56-400 Krzeczyn, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 48/49/15, Oleśnica, 56-400 Oleśnica) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka 249/81- KW *** Działka o powierzchni 0,0995ha, posiada kształt prostokąta o wym.: szer.22,5m, głęb.44m, max przekątna 49m, położona w terenie płaskim. Dojazd - działka posiada pośredni dostęp...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

26 850 zł

26,98 zł/m2

995 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

oleśnicki, Oleśnica, Krzeczyn

Cena wywoławcza:

26 850 zł

26,98 zł/m2

995 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Krzeczyn gm. Oleśnica, 56-400 Krzeczyn, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 48/49/15, Oleśnica, 56-400 Oleśnica) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka 249/81- KW *** Działka o powierzchni 0,0995ha, posiada kształt prostokąta o wym.: szer.22,5m, głęb.44m, max przekątna 49m, położona w terenie płaskim. Dojazd - działka posiada pośredni dostęp...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Jedlina-Zdrój, Zdrojowy

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy pl. Zdrojowy, 58-330 Jedlina-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słowackiego 11a, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 683 o powierzchni: 0,2458ha położonej bezpośrednio przy drodze i posiadającej dostęp do podstawowych mediów. Nieruchomość zabudowana jest nie...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

228 750 zł

93,06 zł/m2



Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Jedlina-Zdrój, Zdrojowy

Cena wywoławcza:

228 750 zł

93,06 zł/m2


... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy pl. Zdrojowy, 58-330 Jedlina-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słowackiego 11a, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 683 o powierzchni: 0,2458ha położonej bezpośrednio przy drodze i posiadającej dostęp do podstawowych mediów. Nieruchomość zabudowana jest nie...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zduńska Wola, Getta Żydowskiego

... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego położonego przy ul. Getta Żydowskiego 30, 98-220 Zduńska Wola , dla którego Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żeromskiego 19, Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal znajduje się na II piętrze, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch odrębnych pokoi, łazienki z WC i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,97m2 i nie obejmuj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

234 000 zł

4 418 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zduńska Wola, Getta Żydowskiego

Cena wywoławcza:

234 000 zł

4 418 zł/m2

53 m2 3 pokoje

... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego położonego przy ul. Getta Żydowskiego 30, 98-220 Zduńska Wola , dla którego Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żeromskiego 19, Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal znajduje się na II piętrze, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch odrębnych pokoi, łazienki z WC i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,97m2 i nie obejmuj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Gliwice, Nowy Świat

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Nowy Świat 9E/6, 44-100 Gliwice, dla którego SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
prawo odrębnej własności nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Nowy Świat 9E Lokal dwupoziomowy, położony na 4 i 5 kondygnacji budynku. Lokal o powierzchni: użytkowej mieszkalnej - 85,00 m2 powierzchni przynależnej piwnicy – 3...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

371 250 zł

4 219 zł/m2

88 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Gliwice, Nowy Świat

Cena wywoławcza:

371 250 zł

4 219 zł/m2

88 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Nowy Świat 9E/6, 44-100 Gliwice, dla którego SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
prawo odrębnej własności nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Nowy Świat 9E Lokal dwupoziomowy, położony na 4 i 5 kondygnacji budynku. Lokal o powierzchni: użytkowej mieszkalnej - 85,00 m2 powierzchni przynależnej piwnicy – 3...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Szczecin, Ludwika Waryńskiego

... druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul.Ludwika Waryńskiego, 71-310 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Okres użytkowania: 14-01-2098 r. Sposób korzystania z nieruchomości wynikający z księgi wiueczystej: działka gruntu w wieczystym użytkowaniu przeznaczona na cele sportowe - pod zabudowę kortami tenisowymi i halą sportową. Sposób uż...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

3 280 000 zł





Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Szczecin, Ludwika Waryńskiego

Cena wywoławcza:

3 280 000 zł




... druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul.Ludwika Waryńskiego, 71-310 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Okres użytkowania: 14-01-2098 r. Sposób korzystania z nieruchomości wynikający z księgi wiueczystej: działka gruntu w wieczystym użytkowaniu przeznaczona na cele sportowe - pod zabudowę kortami tenisowymi i halą sportową. Sposób uż...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Wałbrzych, A.Krajowej

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której położonej przy A.Krajowej 63A, 58-302 Wałbrzych , dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Słowackiego 10, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny , położony na 2 kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego , przy ul. Armii Krajowej 63 A w Wałbrzychu , w dzielonucy Stary Zdrój. Budynek mieszkalny , w...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

42 450 zł

1 589 zł/m2

27 m2 1 pokój

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Wałbrzych, A.Krajowej

Cena wywoławcza:

42 450 zł

1 589 zł/m2

27 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której położonej przy A.Krajowej 63A, 58-302 Wałbrzych , dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Słowackiego 10, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny , położony na 2 kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego , przy ul. Armii Krajowej 63 A w Wałbrzychu , w dzielonucy Stary Zdrój. Budynek mieszkalny , w...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                        100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości