Monitor Przetargów

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

tatrzański, Kościelisko, Sywarne

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej w dacie zajęcia do *** położonej w Kościelisku, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.Lokal mieszkalny położony w Kościelisku przy ul. Sywarne 34A o powierzchni użytkowej 55,81 m2, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr ***, stanowiący współwłasność w dacie zajęcia *** i ***.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Kościelisku przy ul Sywar...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

769 553 zł

13 789 zł/m2

56 m2 3 pokoje

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

tatrzański, Kościelisko, Sywarne

Cena wywoławcza:

769 553 zł

13 789 zł/m2

56 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej w dacie zajęcia do *** położonej w Kościelisku, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.Lokal mieszkalny położony w Kościelisku przy ul. Sywarne 34A o powierzchni użytkowej 55,81 m2, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr ***, stanowiący współwłasność w dacie zajęcia *** i ***.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Kościelisku przy ul Sywar...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olsztyński, Dywity, Barczewskiego

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Barczewskiego, 11-001 Dywity, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położone w Dywitach przy ul. Barczewskiego - działka nr 423 o pow. 7300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW *** *** nieruchomość położona jest na obszarze,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

298 185 zł

1 891 zł/m2

158 m2

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olsztyński, Dywity, Barczewskiego

Cena wywoławcza:

298 185 zł

1 891 zł/m2

158 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Barczewskiego, 11-001 Dywity, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położone w Dywitach przy ul. Barczewskiego - działka nr 423 o pow. 7300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW *** *** nieruchomość położona jest na obszarze,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Wołów, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wołowski, gmina Wołów, obręb Wołów, nr działki: 19 o pow. ewid. 0,3742. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3742 w tym w użytkach rolnych (0,3742 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 41521. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

187 300 zł

50,05 zł/m2

3 742 m2

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Wołów, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

187 300 zł

50,05 zł/m2

3 742 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat wołowski, gmina Wołów, obręb Wołów, nr działki: 19 o pow. ewid. 0,3742. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3742 w tym w użytkach rolnych (0,3742 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 41521. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na mieszkanie

gdański, Przywidz, Olszanka

... w dniu 03.04.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ogłaszającego,
pokój 342.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium na konto Oddziału wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem
nr postępowania: 1011/KNO/172/2023 w terminie do dnia 30.03.2023r. Termin wpłaty oznacza
termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,
który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub
przepadku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

190 000 zł

2 094 zł/m2

91 m2 3 pokoje

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

gdański, Przywidz, Olszanka

Cena wywoławcza:

190 000 zł

2 094 zł/m2

91 m2 3 pokoje

... w dniu 03.04.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ogłaszającego,
pokój 342.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium na konto Oddziału wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem
nr postępowania: 1011/KNO/172/2023 w terminie do dnia 30.03.2023r. Termin wpłaty oznacza
termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,
który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub
przepadku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ruda Śląska, Staszica

... w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna) w dniu 30.03.2023r. o godz. 9:00.Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko, numer telefonu i adres oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej wł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 013 zł

2 024 zł/m2

49 m2 2 pokoje

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERSPEKTYWA” w Rudzie Śląskiej
Przetarg na mieszkanie

Ruda Śląska, Staszica

Cena wywoławcza:

100 013 zł

2 024 zł/m2

49 m2 2 pokoje

... w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna) w dniu 30.03.2023r. o godz. 9:00.Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko, numer telefonu i adres oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej wł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERSPEKTYWA” w Rudzie Śląskiej
Przetarg na działkę

żagański, Szprotawa, Wiechlice

fot. geoportal.gov.plBurmistrz Szprotawy
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY SZPROTAWA
I.
1. Położenie nieruchomości – Wiechlice,
2. Numer i powierzchnia działki – 360/76 o pow. 0.3006 ha,
3. Księga wieczysta nr – ZG1G/00053766/1,
4. Cena wywoławcza – 1.100.000,00 zł,
5. Wadium – 200.000,00 zł,
6. Rodzaj zbycia – sprzedaż,
7. Data i miejsce przetargu – 30 marca 2023 r. o godzinie 12
00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w
Szpr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 100 000 zł

366 zł/m2

3 006 m2

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Szprotawie
Przetarg na działkę

żagański, Szprotawa, Wiechlice

Cena wywoławcza:

1 100 000 zł

366 zł/m2

3 006 m2

fot. geoportal.gov.plBurmistrz Szprotawy
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY SZPROTAWA
I.
1. Położenie nieruchomości – Wiechlice,
2. Numer i powierzchnia działki – 360/76 o pow. 0.3006 ha,
3. Księga wieczysta nr – ZG1G/00053766/1,
4. Cena wywoławcza – 1.100.000,00 zł,
5. Wadium – 200.000,00 zł,
6. Rodzaj zbycia – sprzedaż,
7. Data i miejsce przetargu – 30 marca 2023 r. o godzinie 12
00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w
Szpr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Szprotawie
Przetarg na obiekt / lokal

policki, Dobra Szczecińska Grzepnica

OT Szczecin,woj. Zachodniopomorskie,pow. policki, gmina Dobra, obr. Grzepnica, dz. nr 868/12 (udział),pow.0,3244 ha.

Szczegóły w pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

290 900 zł

89,67 zł/m2

3 244 m2

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

policki, Dobra Szczecińska Grzepnica

Cena wywoławcza:

290 900 zł

89,67 zł/m2

3 244 m2

OT Szczecin,woj. Zachodniopomorskie,pow. policki, gmina Dobra, obr. Grzepnica, dz. nr 868/12 (udział),pow.0,3244 ha.

Szczegóły w pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Sulechów, Prosta

... w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń. Rada Miejska w Sulechowie nie wyznaczyła obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, ani obszarów Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2021 r., poz.485). Budynek nie posiada świadectwa charakter...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

2 327 zł/m2

1 289 m2

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Przetarg na obiekt / lokal

Sulechów, Prosta

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

2 327 zł/m2

1 289 m2

... w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń. Rada Miejska w Sulechowie nie wyznaczyła obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, ani obszarów Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2021 r., poz.485). Budynek nie posiada świadectwa charakter...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Licytacja obiektu / lokalu

chełmiński, Stolno

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 86-212 Stolno , dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Toruńska 3, Chełmno, 86-200 Chełmno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 223 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 815 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122 300,00 zł. Ręko...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

815 333 zł

815 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

chełmiński, Stolno

Cena wywoławcza:

815 333 zł

815 zł/m2

1 000 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 86-212 Stolno , dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Toruńska 3, Chełmno, 86-200 Chełmno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 223 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 815 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122 300,00 zł. Ręko...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

myśliborski, Myślibórz, Otanów

OT Szczecin,woj. Zachodniopomorskie,pow.myśliborski, gmina Myślibórz, obr. Otanów, dz. nr 244/49,pow.0,0500 ha.

Szczegóły w pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 300 zł

18,60 zł/m2

500 m2

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

myśliborski, Myślibórz, Otanów

Cena wywoławcza:

9 300 zł

18,60 zł/m2

500 m2

OT Szczecin,woj. Zachodniopomorskie,pow.myśliborski, gmina Myślibórz, obr. Otanów, dz. nr 244/49,pow.0,0500 ha.

Szczegóły w pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
KOWR
Licytacja mieszkania

wałecki, Tuczno, Marcinkowice

... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy 81,Marcinkowice, 78-640 Tuczno , dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 2, WAŁCZ, 78-600 Wałcz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 39 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 960,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

26 400 zł

362 zł/m2

73 m2 3 pokoje

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

wałecki, Tuczno, Marcinkowice

Cena wywoławcza:

26 400 zł

362 zł/m2

73 m2 3 pokoje

... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy 81,Marcinkowice, 78-640 Tuczno , dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 2, WAŁCZ, 78-600 Wałcz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 39 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 960,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Jelenia Góra, DOLNOŚLĄSKIE m. M. Cieplice-IX

Nieruchomość zabudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat m. Jelenia Góra, gmina M. Jelenia Góra, obręb Cieplice - IX, nr działki: 5/9 o pow. ewid. 0,2783. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2783 w tym w użytkach rolnych (0,0050 o symbolu W). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1J/00045332/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

445 000 zł

160 zł/m2

2 783 m2

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Jelenia Góra, DOLNOŚLĄSKIE m. M. Cieplice-IX

Cena wywoławcza:

445 000 zł

160 zł/m2

2 783 m2

Nieruchomość zabudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat m. Jelenia Góra, gmina M. Jelenia Góra, obręb Cieplice - IX, nr działki: 5/9 o pow. ewid. 0,2783. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2783 w tym w użytkach rolnych (0,0050 o symbolu W). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1J/00045332/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
KOWR
Licytacja mieszkania

Drawsko Pomorskie, Bolesława Prusa

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Bolesława Prusa 5, 78-500 Drawsko Pomorskie , dla którego Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim (adres: ul. Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony pod adresem: 78-500 Drawsko Pomorskie, Bolesława Prusa 5 o powierzchni użytkowej 56,50 m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc ora...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

102 000 zł

1 805 zł/m2

57 m2 4 pokoje

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Drawsko Pomorskie, Bolesława Prusa

Cena wywoławcza:

102 000 zł

1 805 zł/m2

57 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Bolesława Prusa 5, 78-500 Drawsko Pomorskie , dla którego Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim (adres: ul. Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony pod adresem: 78-500 Drawsko Pomorskie, Bolesława Prusa 5 o powierzchni użytkowej 56,50 m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc ora...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

włoszczowski, Kluczewsko, Komorniki

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Komorniki i Rzewuszyce gm. Kluczewsko, 29-120 Kluczewsko , dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WŁOSZCZOWA, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** - dz.nr 442 o pow. 1,82 ha - grunt orny, położona w msc. Komorniki gm. Kluczewsko oszacowana = 49.000,00 zł, cena wywoławcza = 36.750,00 zł, wadium = 4.900,00 zł; *** - dz.nr 51/1 o pow. 2,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

3 047 023 zł

19,56 zł/m2

155 800 m2

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

włoszczowski, Kluczewsko, Komorniki

Cena wywoławcza:

3 047 023 zł

19,56 zł/m2

155 800 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Komorniki i Rzewuszyce gm. Kluczewsko, 29-120 Kluczewsko , dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , WŁOSZCZOWA, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** - dz.nr 442 o pow. 1,82 ha - grunt orny, położona w msc. Komorniki gm. Kluczewsko oszacowana = 49.000,00 zł, cena wywoławcza = 36.750,00 zł, wadium = 4.900,00 zł; *** - dz.nr 51/1 o pow. 2,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na mieszkanie

Wałbrzych, Katowicka

... w dniu 04.04.2023.r. o godz. 9:00. w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 342.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania:
1011/KNO/ 167 /2023 w terminie do dnia 30.03.2023r. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty
na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium,...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

71 000 zł

2 138 zł/m2

33 m2 1 pokój

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Wałbrzych, Katowicka

Cena wywoławcza:

71 000 zł

2 138 zł/m2

33 m2 1 pokój

... w dniu 04.04.2023.r. o godz. 9:00. w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 342.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania:
1011/KNO/ 167 /2023 w terminie do dnia 30.03.2023r. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty
na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium,...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-30

Organizator przetargu:
PKP
1                        100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości