Licytacje komornicze:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja obiektu / lokalu

Łańcut

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Łańcut, przy ul. Sowińskiego oznaczonej jako działki nr ewid. 5045/23 oraz nr ewid. 5045/13. Działki położone sa obok siebie - tworzą funkcjonalnie zagospodarowany kompleks o łącznej powierzchni 0,4555ha, zabudowany zespołem budynków niemieszkalnych (produkcyjno-warsztatowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym). Nieruchomość stanowi własność dłużnika *** j. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr RZ1A/***/8 p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 077 750 zł

572 zł/m2

1 883 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Łańcut

Cena wywoławcza:

1 077 750 zł

572 zł/m2

1 883 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Łańcut, przy ul. Sowińskiego oznaczonej jako działki nr ewid. 5045/23 oraz nr ewid. 5045/13. Działki położone sa obok siebie - tworzą funkcjonalnie zagospodarowany kompleks o łącznej powierzchni 0,4555ha, zabudowany zespołem budynków niemieszkalnych (produkcyjno-warsztatowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym). Nieruchomość stanowi własność dłużnika *** j. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr RZ1A/***/8 p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Skawina, Tynicka

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Skawina, ul. Tyniecka 9 stanowiący własność dłużnika ***

posiadająca założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 351.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 234.000,00 zł

_...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

234 000 zł

4 644 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Skawina, Tynicka

Cena wywoławcza:

234 000 zł

4 644 zł/m2

50 m2 2 pokoje

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

D R U G A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Skawina, ul. Tyniecka 9 stanowiący własność dłużnika ***

posiadająca założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 351.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 234.000,00 zł

_...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

konecki, Gowarczów, Morzywół

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2023 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Morzywół , 26-225 Gowarczów, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
O B W I E S Z ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 279 034 zł

1 592 zł/m2

1 432 m2

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

konecki, Gowarczów, Morzywół

Cena wywoławcza:

2 279 034 zł

1 592 zł/m2

1 432 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2023 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Morzywół , 26-225 Gowarczów, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
O B W I E S Z ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

policki, Dobra Szczecińska, Mierzyn

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest zabudowana nieruchomość gruntowa nr działki 364/28 o powierzchni 0,0201 ha, położona w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW ***.

Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikowi***

Suma oszacowania wynosi: 126.200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy d...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

94 650 zł

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

policki, Dobra Szczecińska, Mierzyn

Cena wywoławcza:

94 650 zł
...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest zabudowana nieruchomość gruntowa nr działki 364/28 o powierzchni 0,0201 ha, położona w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW ***.

Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikowi***

Suma oszacowania wynosi: 126.200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy d...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Rybnik, Obrońców Pokoju

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są *** położonego przy Obrońców Pokoju, 44-270 M. Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 8 stanowiący odrębną nieruchomość, zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na I piętrze (2 kondygnacji). Przedmiotowy lokal mieszkalny o średnim standardz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

126 978 zł

2 703 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Rybnik, Obrońców Pokoju

Cena wywoławcza:

126 978 zł

2 703 zł/m2

47 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są *** położonego przy Obrońców Pokoju, 44-270 M. Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 8 stanowiący odrębną nieruchomość, zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na I piętrze (2 kondygnacji). Przedmiotowy lokal mieszkalny o średnim standardz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Dębno, Ludwika Waryńskiego

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. Ludwika Waryńskiego 61, 74-400 Dębno, dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Niedziałkowskiego 6, Myślibórz, 74-300 Myślibórz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal jest położony na czwartym piętrze w budynku czteropiętrowym wybudowanym w technologii "wielka płyta" w latach 70-tych. Składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

150 750 zł4 pokoje

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Dębno, Ludwika Waryńskiego

Cena wywoławcza:

150 750 zł4 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. Ludwika Waryńskiego 61, 74-400 Dębno, dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Niedziałkowskiego 6, Myślibórz, 74-300 Myślibórz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal jest położony na czwartym piętrze w budynku czteropiętrowym wybudowanym w technologii "wielka płyta" w latach 70-tych. Składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wrzesiński, Września, Grzybowo

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 62-300 Grzybowo, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Jana Pawła II 10, Września, 62-300 Września) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Grzybowie, gm. Września, stanowiącej działkę nr 190/3 o pow. 370 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, posiadającym dwie kond...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

260 667 zł

1 447 zł/m2

180 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wrzesiński, Września, Grzybowo

Cena wywoławcza:

260 667 zł

1 447 zł/m2

180 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 62-300 Grzybowo, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Jana Pawła II 10, Września, 62-300 Września) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Grzybowie, gm. Września, stanowiącej działkę nr 190/3 o pow. 370 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, posiadającym dwie kond...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kazimierza Wielka, 1 Maja

... pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako :

- Niezabudowana nieruchomość gruntowa, rolna, stanowiąca działkę nr *** o powierzchni ***,*** ha, położona w miejscowości Góry Sieradzkie, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, jednostka ewidencyjna : 260303_5 Kazimierza Wielka - obszar wiejski, obręb: *** Góry Sieradzkie, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI***I/***/*...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

8 816 zł

2,05 zł/m2

4 300 m2

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kazimierza Wielka, 1 Maja

Cena wywoławcza:

8 816 zł

2,05 zł/m2

4 300 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako :

- Niezabudowana nieruchomość gruntowa, rolna, stanowiąca działkę nr *** o powierzchni ***,*** ha, położona w miejscowości Góry Sieradzkie, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, jednostka ewidencyjna : 260303_5 Kazimierza Wielka - obszar wiejski, obręb: *** Góry Sieradzkie, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI***I/***/*...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Sochaczew, Grunwaldzka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Grunwaldzka 8, 96-500 Sochaczew, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow.użyt, 37,3m2 znajduje się w budy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

121 125 zł

3 247 zł/m2

37 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Sochaczew, Grunwaldzka

Cena wywoławcza:

121 125 zł

3 247 zł/m2

37 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Grunwaldzka 8, 96-500 Sochaczew, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow.użyt, 37,3m2 znajduje się w budy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łódź, Jarosława Dąbrowskiego

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Jarosława Dąbrowskiego 95a,Łódź, 93-202 łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Łódź, 93-202 łódź) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 215 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

161 250 zł

4 335 zł/m2

37 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łódź, Jarosława Dąbrowskiego

Cena wywoławcza:

161 250 zł

4 335 zł/m2

37 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Jarosława Dąbrowskiego 95a,Łódź, 93-202 łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Łódź, 93-202 łódź) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 215 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

strzeliński, Kondratowice, Górka Sobocka

... pierwsza licytacjalokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** w miejscowości Górka Sobocka 3/1, gmina Kondratowice, powiat strzeliński.

Szczegółowy opis

_Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny położony w miejscowości Górka Sobocka nr 3 o pow. 69,57m__2__, w graniach działki gruntu nr 56, __dla którego __Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych __prowadzi księgę wieczystą o numerze __*** __wraz z udziałem 1/2 w częściach wspólnych i prawie użytkowania gruntu księgi wieczy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

126 075 zł

1 812 zł/m2

70 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

strzeliński, Kondratowice, Górka Sobocka

Cena wywoławcza:

126 075 zł

1 812 zł/m2

70 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacjalokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** w miejscowości Górka Sobocka 3/1, gmina Kondratowice, powiat strzeliński.

Szczegółowy opis

_Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny położony w miejscowości Górka Sobocka nr 3 o pow. 69,57m__2__, w graniach działki gruntu nr 56, __dla którego __Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych __prowadzi księgę wieczystą o numerze __*** __wraz z udziałem 1/2 w częściach wspólnych i prawie użytkowania gruntu księgi wieczy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

mławski, Strzegowo, Targowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Targowa 24,Strzegowo - Osada, 06-540 Strzegowo, dla którego SĄD REJONOWY MŁAWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , MŁAWA, 06-500 MŁAWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 43,88 m.kw. składający się z d...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

70 500 zł

1 607 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

mławski, Strzegowo, Targowa

Cena wywoławcza:

70 500 zł

1 607 zł/m2

44 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Targowa 24,Strzegowo - Osada, 06-540 Strzegowo, dla którego SĄD REJONOWY MŁAWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , MŁAWA, 06-500 MŁAWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 43,88 m.kw. składający się z d...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

milicki, Krośnice, Bukowice

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy DRZEWNA 5,BUKOWICE, 56-320 KROŚNICE, dla której SĄD REJONOWY MILICZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:

dz. nr 383/3, 383/5, 383/12 o pow. 8,6402 ha, tworzą funkcjonalną całość, dojazd drogami publicznymi (utwardzoną płytami betonowymi – ulica Drzewna, drogą gruntową nieutwardzoną). Nieruchomość częściowo zabudowana a częściowo rolna - dz. nr 383/12: zabudowana...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

625 898 zł

7,24 zł/m2Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

milicki, Krośnice, Bukowice

Cena wywoławcza:

625 898 zł

7,24 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy DRZEWNA 5,BUKOWICE, 56-320 KROŚNICE, dla której SĄD REJONOWY MILICZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:

dz. nr 383/3, 383/5, 383/12 o pow. 8,6402 ha, tworzą funkcjonalną całość, dojazd drogami publicznymi (utwardzoną płytami betonowymi – ulica Drzewna, drogą gruntową nieutwardzoną). Nieruchomość częściowo zabudowana a częściowo rolna - dz. nr 383/12: zabudowana...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zielonka, WRZOSOWA

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego położonego przy WRZOSOWA 65b, 05-220 Zielonka, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrebną własność dłużników (tj. *** na zasadach współwłasności ustawowej małżeńskiej). Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze, składający się z salonu, kuchni, łazienki, przedpo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

459 201 zł

3 779 zł/m2

122 m2 4 pokoje

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zielonka, WRZOSOWA

Cena wywoławcza:

459 201 zł

3 779 zł/m2

122 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego położonego przy WRZOSOWA 65b, 05-220 Zielonka, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrebną własność dłużników (tj. *** na zasadach współwłasności ustawowej małżeńskiej). Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze, składający się z salonu, kuchni, łazienki, przedpo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Alwernia, Sienkiewicza

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Sienkiewicza , 32-566 Alwernia, dla której SĄD REJONOWY CHRZANÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , CHRZANÓW, 32-500 CHRZANÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** Sądu Rejonowego w Chrzanowie, złożona z działek nr 1364/1 i 1364/2 o łącznej pow. 6310 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 3 położonym przy ul. Sienkiewicza w Alwerni, powiat chrzanowski, województwo małopolskie. Lokaliza...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

327 603 zł

2 058 zł/m2

159 m2

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Alwernia, Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

327 603 zł

2 058 zł/m2

159 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Sienkiewicza , 32-566 Alwernia, dla której SĄD REJONOWY CHRZANÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , CHRZANÓW, 32-500 CHRZANÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** Sądu Rejonowego w Chrzanowie, złożona z działek nr 1364/1 i 1364/2 o łącznej pow. 6310 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 3 położonym przy ul. Sienkiewicza w Alwerni, powiat chrzanowski, województwo małopolskie. Lokaliza...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości