Przetargi Urzędów Miast:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

738 200 zł

158 zł/m2

4 665 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

738 200 zł

158 zł/m2

4 665 m2

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

732 000 zł

154 zł/m2

4 762 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

732 000 zł

154 zł/m2

4 762 m2

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

769 000 zł

162 zł/m2

4 750 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

769 000 zł

162 zł/m2

4 750 m2

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

680 500 zł

155 zł/m2

4 378 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

680 500 zł

155 zł/m2

4 378 m2

... dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 16 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnicy przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, Polna

... dnia 17 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 09 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


W wyznaczonym te...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

392 850 zł

Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, Polna

Cena wywoławcza:

392 850 zł
... dnia 17 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 09 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


W wyznaczonym te...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na obiekt / lokal

Prudnik, Włoska

... przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Prudnik. PRZETARG PO RAZ DRUGI Położenie i oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Księga wieczysta Kw Nr OP1P/***/9 –nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Włoskiej 4, - teren byłych koszar wojskowych, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 5 – obręb Prudnik – jako działa nr 2566/3 o powierzchni 0,0908 ha (Bi) – właściciel Gmina Prudnik. Nieruchomość zabudow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

510 600 zł

447 zł/m2

1 142 m2

Termin: 2023-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Prudnik
Przetarg na obiekt / lokal

Prudnik, Włoska

Cena wywoławcza:

510 600 zł

447 zł/m2

1 142 m2

... przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Prudnik. PRZETARG PO RAZ DRUGI Położenie i oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Księga wieczysta Kw Nr OP1P/***/9 –nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Włoskiej 4, - teren byłych koszar wojskowych, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 5 – obręb Prudnik – jako działa nr 2566/3 o powierzchni 0,0908 ha (Bi) – właściciel Gmina Prudnik. Nieruchomość zabudow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Prudnik
Przetarg na działkę

Oleśnica, Wielkopolna

... dnia 19 grudnia 2023r. o godz. 11:00 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). Najpóźniej do dnia 14 grudnia 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .


1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

168 zł/m2

8 946 m2

Termin: 2023-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Wielkopolna

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

168 zł/m2

8 946 m2

... dnia 19 grudnia 2023r. o godz. 11:00 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). Najpóźniej do dnia 14 grudnia 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .


1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Pilczyce, Dokerska

... dnia 12 grudnia 2023 r. o godz. 1045 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).


Wadium wynosi 32.900,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych).


Najpóźniej do dnia 07 grudnia 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.


Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

329 000 zł

9 114 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Pilczyce, Dokerska

Cena wywoławcza:

329 000 zł

9 114 zł/m2

36 m2 2 pokoje

... dnia 12 grudnia 2023 r. o godz. 1045 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).


Wadium wynosi 32.900,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych).


Najpóźniej do dnia 07 grudnia 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.


Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Szklarska Poręba

... w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 1300 w sali

nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie
XXXXXXXX710 lub XXXXXXXX715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, dnia 11 października 2023 r....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

450 000 zł

477 zł/m2

943 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Przetarg na działkę

Szklarska Poręba

Cena wywoławcza:

450 000 zł

477 zł/m2

943 m2

... w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 1300 w sali

nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie
XXXXXXXX710 lub XXXXXXXX715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, dnia 11 października 2023 r....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Przetarg na działkę

Szklarska Poręba

... w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 1300 w sali
nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie
(75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poręba, dnia 11 października 2023 r....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

410 000 zł

527 zł/m2

778 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Przetarg na działkę

Szklarska Poręba

Cena wywoławcza:

410 000 zł

527 zł/m2

778 m2

... w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 1300 w sali
nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie
(75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poręba, dnia 11 października 2023 r....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Przetarg na działkę

Szklarska Poręba

... w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 1300 w sali
nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poręba, dnia 11 października 2023 r....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

490 000 zł

559 zł/m2

877 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Przetarg na działkę

Szklarska Poręba

Cena wywoławcza:

490 000 zł

559 zł/m2

877 m2

... w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 1300 w sali
nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poręba, dnia 11 października 2023 r....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Przetarg na działkę

Szczecin, Pomorzany, Tama Pomorzańska

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 września 2023 r.

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Tama Pomorzańska, działka 9/26, obręb 1059

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres: Szczecin, rejon ulicy Tama Pomorzańska

Numer obrębu: 1059

Numer działki: 9/26

Numer księgi wieczystej: ***

Powierzchnia w m2: 11178

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nierucho...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 000 000 zł

179 zł/m2

11 178 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na działkę

Szczecin, Pomorzany, Tama Pomorzańska

Cena wywoławcza:

2 000 000 zł

179 zł/m2

11 178 m2

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 września 2023 r.

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Tama Pomorzańska, działka 9/26, obręb 1059

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres: Szczecin, rejon ulicy Tama Pomorzańska

Numer obrębu: 1059

Numer działki: 9/26

Numer księgi wieczystej: ***

Powierzchnia w m2: 11178

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nierucho...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Gliniana

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215, o godz. 10:00, dnia 11 grudnia 2023 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 4 grudnia 2023 r.na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

125 000 zł

5 548 zł/m2

23 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Gliniana

Cena wywoławcza:

125 000 zł

5 548 zł/m2

23 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215, o godz. 10:00, dnia 11 grudnia 2023 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 4 grudnia 2023 r.na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Malbork, Daleka

... w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku sala nr 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy w. 431, 432, 430). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i na stronie www.bip.malbork.pl
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 867 629,06 zł

101 zł/m2

48 265 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Malbork
Przetarg na działkę

Malbork, Daleka

Cena wywoławcza:

4 867 629,06 zł

101 zł/m2

48 265 m2

... w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku sala nr 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy w. 431, 432, 430). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i na stronie www.bip.malbork.pl
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Malbork
Przetarg na obiekt / lokal

Libiąż, Bartosza Głowackiego

... w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 10
00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu,
przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze – pokój 112.
10. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 5 grudnia 2023 r. wniosą wadium w pieniądzu
(PLN) w wysokości 90 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155
1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 1653/2, 1658/2 + imię i nazwisko
uczestnika przetargu lub dane osoby prawnej”. Za te...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

450 000 zł

2 344 zł/m2

192 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Libiążu
Przetarg na obiekt / lokal

Libiąż, Bartosza Głowackiego

Cena wywoławcza:

450 000 zł

2 344 zł/m2

192 m2

... w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 10
00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu,
przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze – pokój 112.
10. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 5 grudnia 2023 r. wniosą wadium w pieniądzu
(PLN) w wysokości 90 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155
1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 1653/2, 1658/2 + imię i nazwisko
uczestnika przetargu lub dane osoby prawnej”. Za te...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Libiążu
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości