Przetargi Urzędów Miast:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Oleśnica, Ks. J. Poniatowskiego

... dnia 06 lipca 2023r. o godz. 1100 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 349.500,00 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset).

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 495 000 zł

420 zł/m2

8 318 m2

Termin: 2023-07-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Ks. J. Poniatowskiego

Cena wywoławcza:

3 495 000 zł

420 zł/m2

8 318 m2

... dnia 06 lipca 2023r. o godz. 1100 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 349.500,00 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset).

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Wielkopolna

... dnia 22 czerwca 2023r. o godz. 11:00 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 197.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy). Najpóźniej do dnia 16 czerwca 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 29.11.2...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 970 000 zł

220 zł/m2

8 946 m2

Termin: 2023-06-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Wielkopolna

Cena wywoławcza:

1 970 000 zł

220 zł/m2

8 946 m2

... dnia 22 czerwca 2023r. o godz. 11:00 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 197.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy). Najpóźniej do dnia 16 czerwca 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 29.11.2...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Lędziny, Ratusz

...

w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 12.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 29.05.2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 155, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

103 000 zł

116 zł/m2

887 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lędziny
Przetarg na działkę

Lędziny, Ratusz

Cena wywoławcza:

103 000 zł

116 zł/m2

887 m2

...

w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 12.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 29.05.2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 155, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lędziny
Przetarg na obiekt / lokal

śremski, Śrem, Wyrzeka, Szkolna

... 2 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.
4. Warunki przetargu:
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu;
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży dotyczącymi wykorzystania nieruchomości na cele działalności w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury, lecznictwa przez okres minimum 5 lat ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

650 000 zł

193 zł/m2

3 371 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Śrem
Przetarg na obiekt / lokal

śremski, Śrem, Wyrzeka, Szkolna

Cena wywoławcza:

650 000 zł

193 zł/m2

3 371 m2

... 2 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.
4. Warunki przetargu:
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu;
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży dotyczącymi wykorzystania nieruchomości na cele działalności w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury, lecznictwa przez okres minimum 5 lat ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Śrem
Przetarg na działkę

Lędziny, Ratusz

...

w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 29.05.2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ XXXXXX-11 do 13 wew. 155, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

92 000 zł

104 zł/m2

887 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lędziny
Przetarg na działkę

Lędziny, Ratusz

Cena wywoławcza:

92 000 zł

104 zł/m2

887 m2

...

w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 29.05.2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ XXXXXX-11 do 13 wew. 155, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lędziny
Przetarg na działkę

Śrem, Szkolna

... 2 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.

4. Warunki przetargu:

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu;

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży dotyczącymi wykorzystania nieruchomości na cele działalności w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury, lecznictwa przez okres minimum ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

650 000 zł

193 zł/m2

3 371 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Śrem
Przetarg na działkę

Śrem, Szkolna

Cena wywoławcza:

650 000 zł

193 zł/m2

3 371 m2

... 2 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.

4. Warunki przetargu:

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu;

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży dotyczącymi wykorzystania nieruchomości na cele działalności w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury, lecznictwa przez okres minimum ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Śrem
Przetarg na działkę

Węgorzewo

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6442 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 miasta Węgorzewa, składającej się z następujących działek:

*** nr ewid. 1026/4 o pow. 0,4160 ha – użytek PsIII i Bi, kw OL2G/00009330/7, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol MW.01)

*** nr ewid. 762 o pow. 0,0133 ha – użytek Bi, kw OL2G/00009442/5,
*** nr ewid. 763/1 o pow. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 420 000 zł

376 zł/m2

6 442 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Węgorzewa
Przetarg na działkę

Węgorzewo

Cena wywoławcza:

2 420 000 zł

376 zł/m2

6 442 m2

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6442 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 miasta Węgorzewa, składającej się z następujących działek:

*** nr ewid. 1026/4 o pow. 0,4160 ha – użytek PsIII i Bi, kw OL2G/00009330/7, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol MW.01)

*** nr ewid. 762 o pow. 0,0133 ha – użytek Bi, kw OL2G/00009442/5,
*** nr ewid. 763/1 o pow. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Węgorzewa
Przetarg na działkę

Olsztyn, Bublewicza

PREZYDENT OLSZTYNA

podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym

na zbycie nieruchomości Gminy Olsztyn

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nieruchomość gruntowa składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce 17/13, położona w obrębie 88 m.Olsztyna przy ul. Bublewicza, zapisana w księdze wieczystej OL1O/00057190/5

Powierzchnia nieruchomośc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 800 000 zł

169 zł/m2

22 501 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Olsztyn, m. n. p. p., woj. warmińsko-mazurskie
Przetarg na działkę

Olsztyn, Bublewicza

Cena wywoławcza:

3 800 000 zł

169 zł/m2

22 501 m2

PREZYDENT OLSZTYNA

podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym

na zbycie nieruchomości Gminy Olsztyn

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nieruchomość gruntowa składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce 17/13, położona w obrębie 88 m.Olsztyna przy ul. Bublewicza, zapisana w księdze wieczystej OL1O/00057190/5

Powierzchnia nieruchomośc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Olsztyn, m. n. p. p., woj. warmińsko-mazurskie
Przetarg na mieszkanie

Lębork, Mściwoja

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 41,72 m2 (lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza) przy ul. Mściwoja II 6 wraz ze sprzedażą 72/1000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 60/1 obręb 11 o powierzchni 317 m2, KW ***.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

153 000 zł

3 667 zł/m2

42 m2 2 pokoje

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lębork
Przetarg na mieszkanie

Lębork, Mściwoja

Cena wywoławcza:

153 000 zł

3 667 zł/m2

42 m2 2 pokoje

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 41,72 m2 (lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza) przy ul. Mściwoja II 6 wraz ze sprzedażą 72/1000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 60/1 obręb 11 o powierzchni 317 m2, KW ***.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lębork
Przetarg na działkę

Piła, Młodych

PREZYDENT MIASTA PIŁY
ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Młodych
w Pile
Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej ikatastru, powierzchnia
nieruchomości
Cena wywoławcza (netto)1
oraz wysokość wadium
1.
Piła, ul. Młodych
działka nr 35/5 (obręb 35)
księga wieczysta ***
powierzchnia działki 0,1989 ha
U3 – tereny zabudowy usługowej
169 000,00 zł
wadium:
33 800,00 zł
2.
Piła, ul. Młodych
działka nr ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

99 000 zł

79,14 zł/m2

1 251 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Piła
Przetarg na działkę

Piła, Młodych

Cena wywoławcza:

99 000 zł

79,14 zł/m2

1 251 m2

PREZYDENT MIASTA PIŁY
ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Młodych
w Pile
Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej ikatastru, powierzchnia
nieruchomości
Cena wywoławcza (netto)1
oraz wysokość wadium
1.
Piła, ul. Młodych
działka nr 35/5 (obręb 35)
księga wieczysta ***
powierzchnia działki 0,1989 ha
U3 – tereny zabudowy usługowej
169 000,00 zł
wadium:
33 800,00 zł
2.
Piła, ul. Młodych
działka nr ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Piła
Przetarg na działkę

Lędziny, Ratusz

...

w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 12.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 29.05.2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ XXXXXX-11 do 13 wew. 155, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

103 000 zł

103 zł/m2

996 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lędziny
Przetarg na działkę

Lędziny, Ratusz

Cena wywoławcza:

103 000 zł

103 zł/m2

996 m2

...

w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 12.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 29.05.2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ XXXXXX-11 do 13 wew. 155, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lędziny
Przetarg na działkę

żagański, Szprotawa, Siecieborzyce

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 )

Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1.

Nr działki, pow., położenie i opis nieruchomości:
Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 500 zł

30,87 zł/m2

664 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żagań
Przetarg na działkę

żagański, Szprotawa, Siecieborzyce

Cena wywoławcza:

20 500 zł

30,87 zł/m2

664 m2

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 )

Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1.

Nr działki, pow., położenie i opis nieruchomości:
Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żagań
Przetarg na obiekt / lokal

śremski, Śrem, Wyrzeka, Szkolna

... 2 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.

4. Warunki przetargu:

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu;

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży dotyczącymi wykorzystania nieruchomości na cele działalności w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury, lecznictwa przez okres minimum ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

650 000 zł

1 398 zł/m2

465 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Śrem
Przetarg na obiekt / lokal

śremski, Śrem, Wyrzeka, Szkolna

Cena wywoławcza:

650 000 zł

1 398 zł/m2

465 m2

... 2 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.

4. Warunki przetargu:

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu;

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży dotyczącymi wykorzystania nieruchomości na cele działalności w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury, lecznictwa przez okres minimum ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Śrem
Przetarg na działkę

Zator

... w dniu 2 czerwca 2023 r. i rozpocznie o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na nieruchomość jest wpłacenie wymaganego wadium. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170 do dnia 29 maja 2023 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przet...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 920 000 zł

80,10 zł/m2

23 971 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zatorze
Przetarg na działkę

Zator

Cena wywoławcza:

1 920 000 zł

80,10 zł/m2

23 971 m2

... w dniu 2 czerwca 2023 r. i rozpocznie o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na nieruchomość jest wpłacenie wymaganego wadium. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170 do dnia 29 maja 2023 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przet...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zatorze
Przetarg na działkę

Będzin

... w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).
*** OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU POWINNY :
*** zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie bip.bedzin,
*** najpóźniej do dnia 26 maja 2023 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Mie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

14 000 zł

438 zł/m2

32 m2

Termin: 2023-06-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin

Cena wywoławcza:

14 000 zł

438 zł/m2

32 m2

... w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).
*** OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU POWINNY :
*** zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie bip.bedzin,
*** najpóźniej do dnia 26 maja 2023 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Mie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości