Przetargi Urzędów Miast:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

czarnkowsko-trzcianecki, Wieleń, Dzierżążno Wielkie

... w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 10:00

w Urzędzie Miejskim w Wieleniu sala Nr 14.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

140 300 zł

26 zł/m2

5 500 m2

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wieleń
Przetarg na działkę

czarnkowsko-trzcianecki, Wieleń, Dzierżążno Wielkie

Cena wywoławcza:

140 300 zł

26 zł/m2

5 500 m2

... w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 10:00

w Urzędzie Miejskim w Wieleniu sala Nr 14.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wieleń
Przetarg na działkę

czarnkowsko-trzcianecki, Wieleń, Nowe Dwory

... w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 12.00

w Urzędzie Miejskim w Wieleniu sala Nr 14.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

23 100 zł

5 zł/m2

4 600 m2

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wieleń
Przetarg na działkę

czarnkowsko-trzcianecki, Wieleń, Nowe Dwory

Cena wywoławcza:

23 100 zł

5 zł/m2

4 600 m2

... w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 12.00

w Urzędzie Miejskim w Wieleniu sala Nr 14.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wieleń
Przetarg na działkę

Przemyśl

... w dniu 09 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości

500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 700 zł

54 zł/m2

87 m2

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Przetarg na działkę

Przemyśl

Cena wywoławcza:

4 700 zł

54 zł/m2

87 m2

... w dniu 09 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości

500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Centrum, Malmeda Icchoka

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchom...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

136 100 zł

6 979 zł/m2

20 m2 1 pokój

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Centrum, Malmeda Icchoka

Cena wywoławcza:

136 100 zł

6 979 zł/m2

20 m2 1 pokój

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchom...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

Ruciane-Nida

Ruciane -Nida, 01.02.2022 r.

IGK.6840.27.2021

IGK.6840.28.2021

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku, poz. 1990 z późn. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 000 zł

333 zł/m2

18 m2

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Przetarg na działkę

Ruciane-Nida

Cena wywoławcza:

6 000 zł

333 zł/m2

18 m2

Ruciane -Nida, 01.02.2022 r.

IGK.6840.27.2021

IGK.6840.28.2021

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku, poz. 1990 z późn. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Przetarg na działkę

Przemyśl

... w dniu 09 marca 2022 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1 200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzę...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 000 zł

49 zł/m2

247 m2

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Przetarg na działkę

Przemyśl

Cena wywoławcza:

12 000 zł

49 zł/m2

247 m2

... w dniu 09 marca 2022 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1 200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzę...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Przetarg na działkę

Przemyśl, Władysława Łokietka

... w dniu 9 marca 2022 r. (środa) o godzinie 10:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 1 marca 2022 r. w kwocie 5 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 000 zł

85 zł/m2

589 m2

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Przetarg na działkę

Przemyśl, Władysława Łokietka

Cena wywoławcza:

50 000 zł

85 zł/m2

589 m2

... w dniu 9 marca 2022 r. (środa) o godzinie 10:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 1 marca 2022 r. w kwocie 5 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Przetarg na działkę

Wyszków

... w dniu 8 marca 2022r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 8.03.2022r. ul. Przemysłowa”, najpóźniej do dnia 3 marca ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

150 150 zł

150 zł/m2

1 001 m2

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wyszków
Przetarg na działkę

Wyszków

Cena wywoławcza:

150 150 zł

150 zł/m2

1 001 m2

... w dniu 8 marca 2022r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 8.03.2022r. ul. Przemysłowa”, najpóźniej do dnia 3 marca ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wyszków
Przetarg na mieszkanie

Chorzów, Miechowicka

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Chorzów
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4a, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Miechowickiej 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

Nierucho...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

111 300 zł

2 197 zł/m2

51 m2 1 pokój

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
Przetarg na mieszkanie

Chorzów, Miechowicka

Cena wywoławcza:

111 300 zł

2 197 zł/m2

51 m2 1 pokój

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Chorzów
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4a, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Miechowickiej 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

Nierucho...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
Przetarg na mieszkanie

Żagań, Piłsudskiego

... w dniu 8 marca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (sala konferencyjna).

Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 2 marca 2022 r.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

96 500 zł

2 661 zł/m2

36 m2

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żagań
Przetarg na mieszkanie

Żagań, Piłsudskiego

Cena wywoławcza:

96 500 zł

2 661 zł/m2

36 m2

... w dniu 8 marca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (sala konferencyjna).

Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 2 marca 2022 r.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żagań
Przetarg na działkę

Żagań, Porzeczkowa

... w dniu 8 marca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna).

Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 3 marca 2022 r.
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

121 000 zł

100 zł/m2

1 215 m2

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żagań
Przetarg na działkę

Żagań, Porzeczkowa

Cena wywoławcza:

121 000 zł

100 zł/m2

1 215 m2

... w dniu 8 marca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna).

Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 3 marca 2022 r.
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żagań
Przetarg na działkę

olsztyński, Jeziorany, Pierwągi

... w dniu 8 marca 2022 roku o godz. 11:00

w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Pl. Zamkowy 4 (pokój nr 8)

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 12.400,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%

Warunkiem prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 400 zł

12 zł/m2

1 030 m2

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jeziorany
Przetarg na działkę

olsztyński, Jeziorany, Pierwągi

Cena wywoławcza:

12 400 zł

12 zł/m2

1 030 m2

... w dniu 8 marca 2022 roku o godz. 11:00

w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Pl. Zamkowy 4 (pokój nr 8)

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 12.400,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%

Warunkiem prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jeziorany
Przetarg na mieszkanie

nidzicki, Nidzica, Zagrzewo

... dnia 08 marca 2022 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 03 marca 2022 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olszty...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

49 900 zł

567 zł/m2

88 m2 1 pokój

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nidzica
Przetarg na mieszkanie

nidzicki, Nidzica, Zagrzewo

Cena wywoławcza:

49 900 zł

567 zł/m2

88 m2 1 pokój

... dnia 08 marca 2022 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 03 marca 2022 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olszty...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nidzica
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 8 marca 2022 r.
2. Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 1 marca 2022 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A.
nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

450 000 zł

8 622 zł/m2

52 m2

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław

Cena wywoławcza:

450 000 zł

8 622 zł/m2

52 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 8 marca 2022 r.
2. Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 1 marca 2022 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A.
nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Chorzów, Faski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Chorzów
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Faski 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

Nieruchomość zabu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

159 100 zł

2 177 zł/m2

73 m2 2 pokoje

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
Przetarg na mieszkanie

Chorzów, Faski

Cena wywoławcza:

159 100 zł

2 177 zł/m2

73 m2 2 pokoje

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Chorzów
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Faski 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

Nieruchomość zabu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chorzów
1                        100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie