Przetargi Urzędów Miast:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Kołobrzeg

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego i usługi turystyczne, położona w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego.

Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - ul. Franciszka Morawskiego ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

16 360 000 zł

2 407 zł/m2

6 796 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kołobrzeg
Przetarg na działkę

Kołobrzeg

Cena wywoławcza:

16 360 000 zł

2 407 zł/m2

6 796 m2

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego i usługi turystyczne, położona w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego.

Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - ul. Franciszka Morawskiego ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kołobrzeg
Przetarg na działkę

Płock, Długa/Kobiałka

... w dniu 07 lipca 2022 roku  o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary  Rynek 1, pokój 206 II piętro.

5) Wadium na przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 01 lipca 2022 roku na konto Urzędu M...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 000 000 zł

132 zł/m2

37 914 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płock
Przetarg na działkę

Płock, Długa/Kobiałka

Cena wywoławcza:

5 000 000 zł

132 zł/m2

37 914 m2

... w dniu 07 lipca 2022 roku  o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary  Rynek 1, pokój 206 II piętro.

5) Wadium na przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 01 lipca 2022 roku na konto Urzędu M...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płock
Przetarg na działkę

Knurów, 26 Stycznia

... 07.07.2022 r. w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 

 w sali sesyjnej na I piętrze 

I  PRZEDMIOT PRZETARGU 

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 228 338 zł

253 zł/m2

4 846 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Knurów
Przetarg na działkę

Knurów, 26 Stycznia

Cena wywoławcza:

1 228 338 zł

253 zł/m2

4 846 m2

... 07.07.2022 r. w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 

 w sali sesyjnej na I piętrze 

I  PRZEDMIOT PRZETARGU 

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Knurów
Przetarg na działkę

Lądek-Zdrój

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju.

Ogłoszenie Nr IF.6840.9.2022.406 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 26 maja 2022 r. o V przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój dz. nr 2...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

136 530 zł

114 zł/m2

1 197 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Przetarg na działkę

Lądek-Zdrój

Cena wywoławcza:

136 530 zł

114 zł/m2

1 197 m2

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju.

Ogłoszenie Nr IF.6840.9.2022.406 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 26 maja 2022 r. o V przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój dz. nr 2...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Przetarg na działkę

Legnica, Garncarska

... 07.07.2022 r. o godz.12,00

w LCK, ul. Chojnowskiej 2.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310.Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

970 000 zł

307 zł/m2

3 158 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Legnica
Przetarg na działkę

Legnica, Garncarska

Cena wywoławcza:

970 000 zł

307 zł/m2

3 158 m2

... 07.07.2022 r. o godz.12,00

w LCK, ul. Chojnowskiej 2.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310.Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Legnica
Przetarg na działkę

Knurów, ul. 26 Stycznia

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 07.07.2022 r. o godz.: 10:00

w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej (I piętro) przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. 26 Stycznia...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 228 338 zł

253 zł/m2

4 846 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Knurów
Przetarg na działkę

Knurów, ul. 26 Stycznia

Cena wywoławcza:

1 228 338 zł

253 zł/m2

4 846 m2

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 07.07.2022 r. o godz.: 10:00

w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej (I piętro) przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. 26 Stycznia...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Knurów
Przetarg na obiekt / lokal

Bydgoszcz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o III przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, 

położonej w Bydgoszczy przy ul. Chocimskiej 24 w obrębie 126 

*
Oznacz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

810 000 zł

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Przetarg na obiekt / lokal

Bydgoszcz

Cena wywoławcza:

810 000 zł
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o III przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, 

położonej w Bydgoszczy przy ul. Chocimskiej 24 w obrębie 126 

*
Oznacz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Przetarg na obiekt / lokal

Łódź, Górna, Stocka

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

 

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 000 zł

2 469 zł/m2

162 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Łodzi
Przetarg na obiekt / lokal

Łódź, Górna, Stocka

Cena wywoławcza:

400 000 zł

2 469 zł/m2

162 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

 

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Łodzi
Przetarg na mieszkanie

Bolesławiec, KOMUNY PARYSKIEJ

... w dniu 07 lipca 2022r. o godz. 1100  w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, IV piętro).

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 - w termi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

124 000 zł

2 995 zł/m2

41 m2 1 pokój

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bolesławiec
Przetarg na mieszkanie

Bolesławiec, KOMUNY PARYSKIEJ

Cena wywoławcza:

124 000 zł

2 995 zł/m2

41 m2 1 pokój

... w dniu 07 lipca 2022r. o godz. 1100  w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, IV piętro).

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 - w termi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bolesławiec
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Śródmieście, Rewolucji 1905 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

 

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

510 000 zł

3 918 zł/m2

130 m2 2 pokoje

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Łodzi
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Śródmieście, Rewolucji 1905 r.

Cena wywoławcza:

510 000 zł

3 918 zł/m2

130 m2 2 pokoje

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

 

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Łodzi
Przetarg na działkę

Kołobrzeg, Morawskiego

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego i usługi turystyczne, położona w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego.

Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - ul. Franciszka Morawskiego ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

33 170 000 zł

2 407 zł/m2

13 778 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kołobrzeg
Przetarg na działkę

Kołobrzeg, Morawskiego

Cena wywoławcza:

33 170 000 zł

2 407 zł/m2

13 778 m2

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego i usługi turystyczne, położona w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego.

Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - ul. Franciszka Morawskiego ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kołobrzeg
Przetarg na działkę

Kołobrzeg, Morawskiego

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego i usługi turystyczne, położona w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego.

Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - ul. Franciszka Morawskiego ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

16 530 000 zł

2 433 zł/m2

6 795 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kołobrzeg
Przetarg na działkę

Kołobrzeg, Morawskiego

Cena wywoławcza:

16 530 000 zł

2 433 zł/m2

6 795 m2

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego i usługi turystyczne, położona w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego.

Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - ul. Franciszka Morawskiego ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kołobrzeg
Przetarg na działkę

Lądek-Zdrój

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju.

Ogłoszenie Nr IF.6840.11.2022.406 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 26 maja 2022 r. o V przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój dz. nr ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

136 530 zł

114 zł/m2

1 202 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Przetarg na działkę

Lądek-Zdrój

Cena wywoławcza:

136 530 zł

114 zł/m2

1 202 m2

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju.

Ogłoszenie Nr IF.6840.11.2022.406 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 26 maja 2022 r. o V przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój dz. nr ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Przetarg na działkę

Szczawno-Zdrój, Fryderyka Chopina

... dnia

7 lipca 2022 roku o godz. 12:00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

110 000 zł

98 zł/m2

1 121 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Przetarg na działkę

Szczawno-Zdrój, Fryderyka Chopina

Cena wywoławcza:

110 000 zł

98 zł/m2

1 121 m2

... dnia

7 lipca 2022 roku o godz. 12:00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Przetarg na działkę

Szczawno-Zdrój, Fryderyka Chopina

... dnia

7 lipca 2022 roku o godz. 10:00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 000 zł

96 zł/m2

933 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Przetarg na działkę

Szczawno-Zdrój, Fryderyka Chopina

Cena wywoławcza:

90 000 zł

96 zł/m2

933 m2

... dnia

7 lipca 2022 roku o godz. 10:00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
1                         100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie