Syndyk sprzeda:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Cieszyn, Korfantego

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ***, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania, która to cena oszacowania wynosi 566.000,00 zł, w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Korfantego 29b, działka nr 33/4, 33/6 i 33/9 o łącznej powierzchni 547 m2
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ***.

Szczegółowy operat szacunk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

566 000 zł

1 035 zł/m2

547 m2 4 pokoje

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Cieszyn, Korfantego

Cena wywoławcza:

566 000 zł

1 035 zł/m2

547 m2 4 pokoje

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ***, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania, która to cena oszacowania wynosi 566.000,00 zł, w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Korfantego 29b, działka nr 33/4, 33/6 i 33/9 o łącznej powierzchni 547 m2
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ***.

Szczegółowy operat szacunk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

świebodziński, Lubrza, Mostki

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki w drodze drugiego pisemnego przetargu ofertowego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mostki, gmina Lubrza, powiat – świebodziński, województwo lubuskie.

W skład nieruchomości wchodzą:

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 67 m2 na działce nr 2/2 o pow. 271 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta ***

- cztery pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 48 m2 na działce nr 2/8 (udzi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

103 200 zł

1 540 zł/m2

67 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Julita Kolasa-Kuczek
Przetarg na dom

świebodziński, Lubrza, Mostki

Cena wywoławcza:

103 200 zł

1 540 zł/m2

67 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki w drodze drugiego pisemnego przetargu ofertowego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mostki, gmina Lubrza, powiat – świebodziński, województwo lubuskie.

W skład nieruchomości wchodzą:

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 67 m2 na działce nr 2/2 o pow. 271 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta ***

- cztery pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 48 m2 na działce nr 2/8 (udzi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Julita Kolasa-Kuczek
Przetarg na mieszkanie

Żory, os. Pawlikowskiego

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GL1G/GUp-s/299/2022 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 55,30 m2 położonego w miejscowości Żory na os. Pawlikowskiego 12F. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ***.

Oferty należy składać osobiście do dnia 04 kwietnia 2023 r., godz. 15:00 na adres syndyka: Doradca
Restrukturyzacyjny Przemysław Goszczyński, ul. Raciborska...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

241 000 zł

4 358 zł/m2

55 m2 3 pokoje

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
syndyk Łukasz Goszczyński
Przetarg na mieszkanie

Żory, os. Pawlikowskiego

Cena wywoławcza:

241 000 zł

4 358 zł/m2

55 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GL1G/GUp-s/299/2022 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 55,30 m2 położonego w miejscowości Żory na os. Pawlikowskiego 12F. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ***.

Oferty należy składać osobiście do dnia 04 kwietnia 2023 r., godz. 15:00 na adres syndyka: Doradca
Restrukturyzacyjny Przemysław Goszczyński, ul. Raciborska...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
syndyk Łukasz Goszczyński
Przetarg na dom

krapkowicki, Strzeleczki, Racławiczki


Syndyk oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert:

- udział 1/8 część w nieruchomości obejmującej działkę nr 379, stanowiącą tereny mieszkaniowe, obszaru 0,0580 ha wraz z zabudowaniami, położoną w miejscowości Racławiczki, gmina Strzeleczki, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 18.000,00 złotych, co stanowi 75% kwoty szacowania.

Warunkiem uczestnictwa w postępow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

18 000 zł

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Mariusz Jedynak
Przetarg na dom

krapkowicki, Strzeleczki, Racławiczki

Cena wywoławcza:

18 000 zł

Syndyk oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert:

- udział 1/8 część w nieruchomości obejmującej działkę nr 379, stanowiącą tereny mieszkaniowe, obszaru 0,0580 ha wraz z zabudowaniami, położoną w miejscowości Racławiczki, gmina Strzeleczki, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 18.000,00 złotych, co stanowi 75% kwoty szacowania.

Warunkiem uczestnictwa w postępow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Mariusz Jedynak
Przetarg na obiekt / lokal

poznański, Swarzędz, Łowęcin, Śliwkowa

Syndyk Masy Upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działki ewidencyjne nr 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11 oraz 78/14, o powierzchni 0,8634 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 8.650.200,00 (słownie: osiem milionów sześćset pi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 650 200 zł

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Borkowski
Przetarg na obiekt / lokal

poznański, Swarzędz, Łowęcin, Śliwkowa

Cena wywoławcza:

8 650 200 zł
Syndyk Masy Upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działki ewidencyjne nr 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11 oraz 78/14, o powierzchni 0,8634 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 8.650.200,00 (słownie: osiem milionów sześćset pi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Borkowski
Przetarg na obiekt / lokal

poznański, Swarzędz, Łowęcin, Śliwkowa

Syndyk Masy Upadłości spółki *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działka ewidencyjna nr 78/5, o powierzchni 0,1377 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***Przedmiotowa nieruchomość określona w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XX...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

207 698 zł

151 zł/m2

1 377 m2

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Borkowski
Przetarg na obiekt / lokal

poznański, Swarzędz, Łowęcin, Śliwkowa

Cena wywoławcza:

207 698 zł

151 zł/m2

1 377 m2

Syndyk Masy Upadłości spółki *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działka ewidencyjna nr 78/5, o powierzchni 0,1377 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***Przedmiotowa nieruchomość określona w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XX...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Borkowski
Przetarg na działkę

grudziądzki, Łasin, Szynwałd

... pierwsza licytacja mająca za przedmiot sprzedaż gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą nieruchomości położone pod adresem (widoczne na zdjęciach w ogłoszeniu, zaznaczone kolorem czerwonym):

Szynwałd gmina Łasin, pow. grudziądzki, woj. kujawsko – pomorskie,
dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze:
***; dz. nr 175/2, 268, 176, 175/6, 175/7 o pow. 3,2400 ha, dz. nr 175/6 grunty rolne
zabudowane
*** dz. nr 205/3, 205/5, ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 042 288 zł

5,26 zł/m2

388 360 m2

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Jacek Cędrowski
Przetarg na działkę

grudziądzki, Łasin, Szynwałd

Cena wywoławcza:

2 042 288 zł

5,26 zł/m2

388 360 m2

... pierwsza licytacja mająca za przedmiot sprzedaż gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą nieruchomości położone pod adresem (widoczne na zdjęciach w ogłoszeniu, zaznaczone kolorem czerwonym):

Szynwałd gmina Łasin, pow. grudziądzki, woj. kujawsko – pomorskie,
dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze:
***; dz. nr 175/2, 268, 176, 175/6, 175/7 o pow. 3,2400 ha, dz. nr 175/6 grunty rolne
zabudowane
*** dz. nr 205/3, 205/5, ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk Jacek Cędrowski
Przetarg na obiekt / lokal

żywiecki, Rajcza

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert za cenę nie niższą niż 6.195,00 zł przyczepę campingową (domek holenderski) o pow. ok. 30 m2. Do przyczepy przylega wiata konstrukcji drewnianej. Całość zadaszona blaszanym dachem, obita z zewnątrz drewnem. Wokół domku campingowego wykonany jest cokół kamienny.

Stan techniczny średni. Kupujący demontuje domek na własny koszty w terminie tygodnia od wyboru oferty.

Termin na składnie ofert do 6 kwietnia 2023. nowysacz@syndyksprzeda.comlub796862832...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 195 zł

207 zł/m2

30 m2

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

żywiecki, Rajcza

Cena wywoławcza:

6 195 zł

207 zł/m2

30 m2

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert za cenę nie niższą niż 6.195,00 zł przyczepę campingową (domek holenderski) o pow. ok. 30 m2. Do przyczepy przylega wiata konstrukcji drewnianej. Całość zadaszona blaszanym dachem, obita z zewnątrz drewnem. Wokół domku campingowego wykonany jest cokół kamienny.

Stan techniczny średni. Kupujący demontuje domek na własny koszty w terminie tygodnia od wyboru oferty.

Termin na składnie ofert do 6 kwietnia 2023. nowysacz@syndyksprzeda.comlub796862832...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Modliborzyce

Syndyk masy upadłości sprzeda: Nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki ewidencyjnych nr 273/2 o powierzchni 2 170 m² z obrębu Lute, położonej w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce, miejscowości Lute. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ***, ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej, zmiennej ceny minimalnej: 1. 9.496,00 zło...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 496 zł

4,38 zł/m2

2 170 m2

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Modliborzyce

Cena wywoławcza:

9 496 zł

4,38 zł/m2

2 170 m2

Syndyk masy upadłości sprzeda: Nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki ewidencyjnych nr 273/2 o powierzchni 2 170 m² z obrębu Lute, położonej w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce, miejscowości Lute. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ***, ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej, zmiennej ceny minimalnej: 1. 9.496,00 zło...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Dębniki, Mitery

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Mitery 1 w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 67.500,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Warunki sprzedaży:
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 500 zł

1 350 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Dębniki, Mitery

Cena wywoławcza:

67 500 zł

1 350 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Mitery 1 w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 67.500,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Warunki sprzedaży:
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sanocki, Sanok, Załuż

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** zamieszkałego w Sanoku, sygn. akt sygn. akt RZ1Z/GUp-s/188/2022, zaprasza do składania ofert na zakup udziału w wysokości 1/3 w prawie własności do gruntu działki ewidencyjnej numer 143/6 o pow. 0,4594 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym, położonej w miejscowości Załuż, gmina Sanok, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 424 zł

8,80 zł/m2

4 594 m2

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sanocki, Sanok, Załuż

Cena wywoławcza:

40 424 zł

8,80 zł/m2

4 594 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** zamieszkałego w Sanoku, sygn. akt sygn. akt RZ1Z/GUp-s/188/2022, zaprasza do składania ofert na zakup udziału w wysokości 1/3 w prawie własności do gruntu działki ewidencyjnej numer 143/6 o pow. 0,4594 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym, położonej w miejscowości Załuż, gmina Sanok, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Dębniki, Mitery

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Mitery 1

w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 67.500,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Warunki sprzedaży...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 500 zł

1 350 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kraków, Dębniki, Mitery

Cena wywoławcza:

67 500 zł

1 350 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Mitery 1

w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 67.500,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Warunki sprzedaży...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

janowski, Modliborzyce, Świnki

Syndyk masy upadłości sprzeda: ½ udziału w prawie własności do nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 67, 71, 72, 74/1, 74/2, 74/3 o łącznej powierzchni 109 954 m2 z obrębu 0018 Świnki, położonych w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce, miejscowości Świnki. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr *** ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

134 235 zł

1,22 zł/m2

109 954 m2

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

janowski, Modliborzyce, Świnki

Cena wywoławcza:

134 235 zł

1,22 zł/m2

109 954 m2

Syndyk masy upadłości sprzeda: ½ udziału w prawie własności do nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 67, 71, 72, 74/1, 74/2, 74/3 o łącznej powierzchni 109 954 m2 z obrębu 0018 Świnki, położonych w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce, miejscowości Świnki. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr *** ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wodzisław Śląski, Bolesława Chrobrego

Na podstawie Postanowienia SR w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2020 i postanowienia z dnia 08.07.2022 roku o zmianie syndyka - XII GUp 633/20 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym położonym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Chrobrego tj. działki o nr 1977/230, 1978/230 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

33 750 zł

228 zł/m2

148 m2 5 pokoi

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wodzisław Śląski, Bolesława Chrobrego

Cena wywoławcza:

33 750 zł

228 zł/m2

148 m2 5 pokoi

Na podstawie Postanowienia SR w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2020 i postanowienia z dnia 08.07.2022 roku o zmianie syndyka - XII GUp 633/20 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym położonym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Chrobrego tj. działki o nr 1977/230, 1978/230 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wieliczka, Osiedle Sienkiewicza

Syndyk masy upadłości VIII GUp 285/20
- osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości
I. Przedmiot konkursu:
zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,97 m2 , położony na III piętrze budynku nr 15 na Osiedlu Sienkiewicza w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, powiecie wielickim, woj. małopolskim, dla które...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 500 zł

2 011 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wieliczka, Osiedle Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

90 500 zł

2 011 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości VIII GUp 285/20
- osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości
I. Przedmiot konkursu:
zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,97 m2 , położony na III piętrze budynku nr 15 na Osiedlu Sienkiewicza w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, powiecie wielickim, woj. małopolskim, dla które...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-04

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości