Syndyk sprzeda:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

kluczborski, Kluczbork, Ligota Zamecka

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Udziału 1/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem produkcyjno-magazynowym na działce nr 75/2 położony w Ligocie Zameckiej nr 35. Cena wywoławcza wynosi 78.666,67,00 zł.

2. Urz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

78 666 zł

257 zł/m2

306 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

kluczborski, Kluczbork, Ligota Zamecka

Cena wywoławcza:

78 666 zł

257 zł/m2

306 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Udziału 1/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem produkcyjno-magazynowym na działce nr 75/2 położony w Ligocie Zameckiej nr 35. Cena wywoławcza wynosi 78.666,67,00 zł.

2. Urz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Bydgoszcz, Łąkowa 6

Syndyk masy upadłości ***, zaprasza do składania ofert na zakup udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 206,89m2 oraz budynkami użytkowymi (magazynowo-produkcyjnymi z częścią socjalną i biurową) o łącznej powierzchni użytkowej 761,14m2, położonej w Bydgoszczy przy ul. Łąkowej 6 (dz.ew. 97/1, 97/2 z obrębu ewidencyjnego 0028 o łącznej powierzchni 0,1132ha), dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

604 500 zł

2 922 zł/m2

207 m2 6 pokoi

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Bydgoszcz, Łąkowa 6

Cena wywoławcza:

604 500 zł

2 922 zł/m2

207 m2 6 pokoi

Syndyk masy upadłości ***, zaprasza do składania ofert na zakup udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 206,89m2 oraz budynkami użytkowymi (magazynowo-produkcyjnymi z częścią socjalną i biurową) o łącznej powierzchni użytkowej 761,14m2, położonej w Bydgoszczy przy ul. Łąkowej 6 (dz.ew. 97/1, 97/2 z obrębu ewidencyjnego 0028 o łącznej powierzchni 0,1132ha), dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

garwoliński, Trojanów, Podebłocie

Syndyk masy upadłości *** nieprowadzącego działalności gospodarczej
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:
a) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne 157/2 oraz 1140/1 położonej w miejscowości Podebłocie gmina Trojanów, powiat Garwoliński, województwo mazowieckie, o łącznej powierzchni 0,3163 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą ***, za cenę nie niższą niż 7.260,00 zł (siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych);
b) ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

77 000 zł

1 764 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

garwoliński, Trojanów, Podebłocie

Cena wywoławcza:

77 000 zł

1 764 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości *** nieprowadzącego działalności gospodarczej
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:
a) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne 157/2 oraz 1140/1 położonej w miejscowości Podebłocie gmina Trojanów, powiat Garwoliński, województwo mazowieckie, o łącznej powierzchni 0,3163 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą ***, za cenę nie niższą niż 7.260,00 zł (siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych);
b) ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

kluczborski, Kluczbork, Ligota Zamecka

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 103/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż

Udziału 2/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem produkcyjno-magazynowym na działce nr 75/2 położony w Ligocie Zameckiej nr 35. Cena wywoławcza wynosi 157.400,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek fundus...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

157 400 zł

514 zł/m2

306 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

kluczborski, Kluczbork, Ligota Zamecka

Cena wywoławcza:

157 400 zł

514 zł/m2

306 m2

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 103/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż

Udziału 2/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem produkcyjno-magazynowym na działce nr 75/2 położony w Ligocie Zameckiej nr 35. Cena wywoławcza wynosi 157.400,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek fundus...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

chrzanowski, Libiąż, Żarki, Olszynka

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w sprawie o sygn. akt VIII GUp 1025/20/S, przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych: ogłasza sprzedaż w drodze konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Żarkach, przy ul. Olszynka w powiecie chrzanowskim, województwie małopolskim, ob...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

115 000 zł

2 300 zł/m2

3 pokoje

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

chrzanowski, Libiąż, Żarki, Olszynka

Cena wywoławcza:

115 000 zł

2 300 zł/m2

3 pokoje

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w sprawie o sygn. akt VIII GUp 1025/20/S, przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych: ogłasza sprzedaż w drodze konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Żarkach, przy ul. Olszynka w powiecie chrzanowskim, województwie małopolskim, ob...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Gogolin

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 280/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż

udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wyzwolenia 39 w Gogolinie (KW nr ***) za cenę 236.400,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 93 2490 0005 0000 4600 1722 2266 najpóźniej w dniu 27 września 2023r.

Ofert...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

236 400 zł

1 441 zł/m2

164 m2 7 pokoi

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Gogolin

Cena wywoławcza:

236 400 zł

1 441 zł/m2

164 m2 7 pokoi

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 280/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż

udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wyzwolenia 39 w Gogolinie (KW nr ***) za cenę 236.400,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 93 2490 0005 0000 4600 1722 2266 najpóźniej w dniu 27 września 2023r.

Ofert...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

mogileński, Mogilno, Wieniec

Syndyk masy upadłości ***
nieprowadzącej działalności gospodarczej
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:
przysługujący upadłej udział 1/24 w prawie własności nieruchomości budynkowej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w obrębie Wieniec nr 10, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko – pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, za cenę nie niższą niż 3.914,73 zł (trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych 73 grosze)
W...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 000 zł

301 zł/m2

67 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

mogileński, Mogilno, Wieniec

Cena wywoławcza:

20 000 zł

301 zł/m2

67 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości ***
nieprowadzącej działalności gospodarczej
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:
przysługujący upadłej udział 1/24 w prawie własności nieruchomości budynkowej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w obrębie Wieniec nr 10, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko – pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, za cenę nie niższą niż 3.914,73 zł (trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych 73 grosze)
W...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

trzebnicki, Wisznia Mała, Ligota Piękna

Syndyk masy upadłości sprzeda dom jednorodzinny o powierzchni 232 m.kw. wraz z działką o powierzchni 1.344 m.kw., dla których prowadzona jest księga wieczysta *** oraz udziałem w drodze dojazdowej do w.w działki, dla której prowadzona jest księga wieczysta *** za cenę nie niższą niż 1.281.180,80 PLN.

Oferty nabycia należy przesłać na adres: Kancelaria syndyka Macieja Złotogórskiego, ul. Wałbrzyska 12, 52 - 314 Wrocław z dopiskiem oferta nieruchomość w terminie do dnia 27.09.2023r., godz. 15.0...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 281 181 zł

5 522 zł/m2

232 m2 5 pokoi

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

trzebnicki, Wisznia Mała, Ligota Piękna

Cena wywoławcza:

1 281 181 zł

5 522 zł/m2

232 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości sprzeda dom jednorodzinny o powierzchni 232 m.kw. wraz z działką o powierzchni 1.344 m.kw., dla których prowadzona jest księga wieczysta *** oraz udziałem w drodze dojazdowej do w.w działki, dla której prowadzona jest księga wieczysta *** za cenę nie niższą niż 1.281.180,80 PLN.

Oferty nabycia należy przesłać na adres: Kancelaria syndyka Macieja Złotogórskiego, ul. Wałbrzyska 12, 52 - 314 Wrocław z dopiskiem oferta nieruchomość w terminie do dnia 27.09.2023r., godz. 15.0...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Pabianice, 20 stycznia

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Pabianicach, ul. 20 stycznia nr 14.
dla gruntu na którym znajduję się ww budynek w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

28 050 zł

561 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Pabianice, 20 stycznia

Cena wywoławcza:

28 050 zł

561 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Pabianicach, ul. 20 stycznia nr 14.
dla gruntu na którym znajduję się ww budynek w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

strzelecki, Strzelce Opolskie, Szymiszów-Osiedle

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

NA SPRZEDAŻ ¼ UDZIAŁU

W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SZYMISZÓW OSIEDLE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej

(postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy

w Opolu, sygn. akt V GUp 261/21 of),

OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU ¼

W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

na działce 160/1, o powierzchni 0,1200 ha,

obręb Szymiszów-Osiedle

dla którego prowadzona jest Księga Wieczyst...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

47 000 zł

39,17 zł/m2

1 200 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

strzelecki, Strzelce Opolskie, Szymiszów-Osiedle

Cena wywoławcza:

47 000 zł

39,17 zł/m2

1 200 m2

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

NA SPRZEDAŻ ¼ UDZIAŁU

W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SZYMISZÓW OSIEDLE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej

(postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy

w Opolu, sygn. akt V GUp 261/21 of),

OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU ¼

W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

na działce 160/1, o powierzchni 0,1200 ha,

obręb Szymiszów-Osiedle

dla którego prowadzona jest Księga Wieczyst...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bielski, Wilkowice, Bystra

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ***

OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

1.\tPrzedmiotem sprzedaży jest:

udział w wysokości 8/12 (osiem dwunastych) w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Bystrej (43-360) przy ulicy Potok 10 składającej się z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 725/7; 730/4 o łącznej powierzchni 0,0394 hektara objętych KW nr *** oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym powstałym w latach 70-ch XX w. o powierzchni użytkowej 197,69 m² d...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

506 zł/m2

198 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bielski, Wilkowice, Bystra

Cena wywoławcza:

100 000 zł

506 zł/m2

198 m2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ***

OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

1.\tPrzedmiotem sprzedaży jest:

udział w wysokości 8/12 (osiem dwunastych) w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Bystrej (43-360) przy ulicy Potok 10 składającej się z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 725/7; 730/4 o łącznej powierzchni 0,0394 hektara objętych KW nr *** oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym powstałym w latach 70-ch XX w. o powierzchni użytkowej 197,69 m² d...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bydgoski, Dąbrowa Chełmińska, Gzin, Długa

Syndyk masy upadłości ***

nieprowadzącego działalności gospodarczej

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:

przysługujący upadłemu udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Długiej w miejscowości Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, za cenę nie niższą niż 216 500 zł (dwieście szesnaście tysięcy pięćset złotych)

Warunki sprzedaży:

• Nabywca zobowiąże się do pokrycia ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

216 500 zł

1 353 zł/m2

160 m2 4 pokoje

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bydgoski, Dąbrowa Chełmińska, Gzin, Długa

Cena wywoławcza:

216 500 zł

1 353 zł/m2

160 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości ***

nieprowadzącego działalności gospodarczej

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:

przysługujący upadłemu udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Długiej w miejscowości Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, za cenę nie niższą niż 216 500 zł (dwieście szesnaście tysięcy pięćset złotych)

Warunki sprzedaży:

• Nabywca zobowiąże się do pokrycia ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Gogolin, Wyzwolenia

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy

w Opolu, sygn. akt V GUp 280/21 of),

OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU ½

W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

położonej przy ul. Wyzwolenia
w Gogolinie

(KW nr *** )

za cenę 236.400,00 zł.

► Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 93 2490 0005 0000 4600 1722 2266 najpóźnie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

236 400 zł

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Gogolin, Wyzwolenia

Cena wywoławcza:

236 400 zł
Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy

w Opolu, sygn. akt V GUp 280/21 of),

OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU ½

W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

położonej przy ul. Wyzwolenia
w Gogolinie

(KW nr *** )

za cenę 236.400,00 zł.

► Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 93 2490 0005 0000 4600 1722 2266 najpóźnie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

nakielski, Szubin, Głęboczek, Cicha

Syndyk masy upadłości ***

nieprowadzącego działalności gospodarczej

oferuje do sprzedaży:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej przy ulicy Cichej w miejscowości Głęboczek, w obrębie Żurczyn, gmina Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, za cenę nie niższą niż 402.000,00 zł (czterysta dwa tysiące złotych)

Warunki sprzedaży:

• Nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

402 000 zł

2 735 zł/m2

147 m2 5 pokoi

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

nakielski, Szubin, Głęboczek, Cicha

Cena wywoławcza:

402 000 zł

2 735 zł/m2

147 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości ***

nieprowadzącego działalności gospodarczej

oferuje do sprzedaży:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej przy ulicy Cichej w miejscowości Głęboczek, w obrębie Żurczyn, gmina Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, za cenę nie niższą niż 402.000,00 zł (czterysta dwa tysiące złotych)

Warunki sprzedaży:

• Nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

kluczborski, Kluczbork, Ligota Zamecka

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Udziału 1/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem produkcyjno-magazynowym na działce nr 75/2 położony w Ligocie Zameckiej nr 35. Cena wywoławcza wynosi 78.666,67,00 zł.

2. Urządzeń piekarniczych (m.in. piece piekarnicze, komory garownicze, wagodzielarka...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

78 667 zł

257 zł/m2

306 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

kluczborski, Kluczbork, Ligota Zamecka

Cena wywoławcza:

78 667 zł

257 zł/m2

306 m2

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Udziału 1/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem produkcyjno-magazynowym na działce nr 75/2 położony w Ligocie Zameckiej nr 35. Cena wywoławcza wynosi 78.666,67,00 zł.

2. Urządzeń piekarniczych (m.in. piece piekarnicze, komory garownicze, wagodzielarka...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości