Zakup od syndyka:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Paczków, Daszyńskiego

... na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godzinie 12:00, sala
112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
9. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.
10. Przetarg moż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

229 575 zł

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Paczków, Daszyńskiego

Cena wywoławcza:

229 575 zł
... na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godzinie 12:00, sala
112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
9. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.
10. Przetarg moż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

zawierciański, Pilica, Złożeniec

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust.1 pkt. 3 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, opisanej w KW nr **...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

24 380 zł

4 zł/m2

6 220 m2

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Obojska
Przetarg na działkę

zawierciański, Pilica, Złożeniec

Cena wywoławcza:

24 380 zł

4 zł/m2

6 220 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust.1 pkt. 3 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, opisanej w KW nr **...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Obojska
Przetarg na działkę

Ustroń, ul. Jana Wantuły

Ogłoszenie syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VI GUp 269/21 of

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygn. akt VI GUp 269/21 of zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki:

- prawo własności udziału...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

64 093 zł

108 zł/m2

592 m2

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Ustroń, ul. Jana Wantuły

Cena wywoławcza:

64 093 zł

108 zł/m2

592 m2

Ogłoszenie syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VI GUp 269/21 of

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygn. akt VI GUp 269/21 of zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki:

- prawo własności udziału...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Pyskowice

... na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godzinie 12:00, sala
112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
9. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.
10. Przetarg moż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

149 600 zł

16 zł/m2

9 473 m2

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Pyskowice

Cena wywoławcza:

149 600 zł

16 zł/m2

9 473 m2

... na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godzinie 12:00, sala
112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
9. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.
10. Przetarg moż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

staszowski, Szydłów, Gacki, Osiedle Robotnicze

... niezwłocznie po zamknięciu przyjmowania ofert pisemnych. Syndyk niezwłocznie zawiadomi wybranego oferenta o wyborze oferty. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca. Cena jest płatna w całości najpóźniej na jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

116 098 zł

2 419 zł/m2

48 m2 3 pokoje

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Garbacz
Przetarg na mieszkanie

staszowski, Szydłów, Gacki, Osiedle Robotnicze

Cena wywoławcza:

116 098 zł

2 419 zł/m2

48 m2 3 pokoje

... niezwłocznie po zamknięciu przyjmowania ofert pisemnych. Syndyk niezwłocznie zawiadomi wybranego oferenta o wyborze oferty. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca. Cena jest płatna w całości najpóźniej na jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Garbacz
Przetarg na obiekt / lokal

Pszczyna, Piastowska

Syndyk masy upadłości

Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

* Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

* udziału wynoszącego 6793/10000 części w prawie własności nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

925 078 zł

1 939 zł/m2

477 m2

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Pszczyna, Piastowska

Cena wywoławcza:

925 078 zł

1 939 zł/m2

477 m2

Syndyk masy upadłości

Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

* Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

* udziału wynoszącego 6793/10000 części w prawie własności nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Paczków, Daszyńskiego

... na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godzinie 12:00, sala
112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
9. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.
10. Przetarg moż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 682 282 zł

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Paczków, Daszyńskiego

Cena wywoławcza:

2 682 282 zł
... na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godzinie 12:00, sala
112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
9. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.
10. Przetarg moż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Pabianice

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Pabianickiej Fabryki Papieru Sp. z o.o., sygn. akt XVIII GUp 203/20, informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu prawa własności kompleksu nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 73/1, 73/2, 74/1, 74/2 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 952 480 zł

70 zł/m2

56 555 m2

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Pabianice

Cena wywoławcza:

3 952 480 zł

70 zł/m2

56 555 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Pabianickiej Fabryki Papieru Sp. z o.o., sygn. akt XVIII GUp 203/20, informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu prawa własności kompleksu nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 73/1, 73/2, 74/1, 74/2 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Paczków, Daszyńskiego

... na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godzinie 12:00, sala
112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
9. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.
10. Przetarg moż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

968 476 zł

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Paczków, Daszyńskiego

Cena wywoławcza:

968 476 zł
... na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godzinie 12:00, sala
112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
9. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.
10. Przetarg moż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Inowrocław, Solankowa

Informuję o możliwości zakupu od Syndyka Masy Upadłościowej z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 8 wraz z prawem odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 203,78 m2 wraz z ruchomościami wchodzącymi w skład wyposażenia. Kwota wywoławc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 250 824 zł

5 108 zł/m2

1 028 m2

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Inowrocław, Solankowa

Cena wywoławcza:

5 250 824 zł

5 108 zł/m2

1 028 m2

Informuję o możliwości zakupu od Syndyka Masy Upadłościowej z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 8 wraz z prawem odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 203,78 m2 wraz z ruchomościami wchodzącymi w skład wyposażenia. Kwota wywoławc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Bielsko-Biała

Ogłoszenie syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VI GUp 426/20 of

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygn. akt VI GUp 426/20 of zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki:

- prawa własności udział...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

131 081 zł

87 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Bielsko-Biała

Cena wywoławcza:

131 081 zł

87 zł/m2

1 500 m2

Ogłoszenie syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VI GUp 426/20 of

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygn. akt VI GUp 426/20 of zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki:

- prawa własności udział...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

piaseczyński, Lesznowola, Łazy

Syndyk masy upadłości Mariana Pasek w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewid. Nr 113 o powierzchni 1200m2, położonej w miejscowości Łazy, gminie Lesznowola, powiecie piaseczyń...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

138 750 zł

116 zł/m2

1 200 m2

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

piaseczyński, Lesznowola, Łazy

Cena wywoławcza:

138 750 zł

116 zł/m2

1 200 m2

Syndyk masy upadłości Mariana Pasek w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewid. Nr 113 o powierzchni 1200m2, położonej w miejscowości Łazy, gminie Lesznowola, powiecie piaseczyń...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Pszczyna, Korczaka

Syndyk masy upadłości

Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

* Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

* udziału wynoszącego 6793/10000 części w prawie własności nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

426 713 zł

64 zł/m2

6 639 m2

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Pszczyna, Korczaka

Cena wywoławcza:

426 713 zł

64 zł/m2

6 639 m2

Syndyk masy upadłości

Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

* Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

* udziału wynoszącego 6793/10000 części w prawie własności nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sochaczewski, Młodzieszyn, Mistrzewice

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ************* sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Mistrzewice, gmina Młodzieszyn, n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

191 639 zł

3 zł/m2

55 300 m2

Termin: 2022-08-18

Organizator przetargu:
KKLW Wierzbicki i Wspólnicy
Przetarg na działkę

sochaczewski, Młodzieszyn, Mistrzewice

Cena wywoławcza:

191 639 zł

3 zł/m2

55 300 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ************* sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Mistrzewice, gmina Młodzieszyn, n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-18

Organizator przetargu:
KKLW Wierzbicki i Wspólnicy
Przetarg na działkę

Piastów

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości udziały w wysokości 54/1008 w prawach własności następujących działek gruntu położonych w Piastowie (Kw *******************):

a) działka numer 482, obręb 02, identyfikator 142101_1.0002.482 zlokalizowana przy ul. Kopernika; tereny mies...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

43 850 zł

11 zł/m2

4 040 m2

Termin: 2022-08-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Piastów

Cena wywoławcza:

43 850 zł

11 zł/m2

4 040 m2

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości udziały w wysokości 54/1008 w prawach własności następujących działek gruntu położonych w Piastowie (Kw *******************):

a) działka numer 482, obręb 02, identyfikator 142101_1.0002.482 zlokalizowana przy ul. Kopernika; tereny mies...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-18

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie