Przetargi Urzędów Miast: lubiński

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Lubin

PREZYDENT MIASTA LUBINA

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Lubina

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego są prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, przeznaczonych

do łącznej sprzedaży i zagospodarowania, według poniższego zestawienia:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

[ha]

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

(użytek)

Księga wieczysta

Prawo

do

nieruchomości

Sposób z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 000 000 zł

426 zł/m2

117 395 m2

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin

Cena wywoławcza:

50 000 000 zł

426 zł/m2

117 395 m2

PREZYDENT MIASTA LUBINA

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Lubina

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego są prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, przeznaczonych

do łącznej sprzedaży i zagospodarowania, według poniższego zestawienia:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

[ha]

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

(użytek)

Księga wieczysta

Prawo

do

nieruchomości

Sposób z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin

... w dniu 13 września 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, 59-300 Lubin przy ul. Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126 (I piętro).

7. Warunki udziału w przetargu :

1.pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w zamkniętej kopercie z napisem „_Kwalifikacja uczestnictwa w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 21/328, obręb 9 miasta Lubina”, _należy przesłać za po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 000 zł

143 zł/m2

56 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin

Cena wywoławcza:

8 000 zł

143 zł/m2

56 m2

... w dniu 13 września 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, 59-300 Lubin przy ul. Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126 (I piętro).

7. Warunki udziału w przetargu :

1.pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w zamkniętej kopercie z napisem „_Kwalifikacja uczestnictwa w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 21/328, obręb 9 miasta Lubina”, _należy przesłać za po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Granitowa/Hutnicza

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 07 września 2023 roku o godzinie 11:00.
Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie: Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.
Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 01.09.2023 roku.
Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

256 zł/m2

11 711 m2

Termin: 2023-09-07

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Granitowa/Hutnicza

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

256 zł/m2

11 711 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 07 września 2023 roku o godzinie 11:00.
Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie: Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.
Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 01.09.2023 roku.
Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-07

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Granitowa/Hutnicza

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 07.09.2023 roku o godzinie 12:30.

Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie: Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 01.09.2023 roku.

Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

249 zł/m2

1 206 m2

Termin: 2023-09-07

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Granitowa/Hutnicza

Cena wywoławcza:

300 000 zł

249 zł/m2

1 206 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 07.09.2023 roku o godzinie 12:30.

Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie: Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 01.09.2023 roku.

Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-07

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Borsucza

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 30 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie: Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835. Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 26.06.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

223 zł/m2

4 484 m2

Termin: 2023-06-30

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Borsucza

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

223 zł/m2

4 484 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 30 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie: Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835. Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 26.06.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-30

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Marii Skłodowskiej-Curie

... dnia 28 czerwca 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie (59-300 Lubin) przy ul. Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126 (I piętro).

Część niejawna przetargu (bez udziału oferentów) - komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

7.Warunki udziału w przetargu:

1.pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem „_Kwalifikacja uczestnictwa w pi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 300 zł

92,98 zł/m2

57 m2

Termin: 2023-06-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Marii Skłodowskiej-Curie

Cena wywoławcza:

5 300 zł

92,98 zł/m2

57 m2

... dnia 28 czerwca 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie (59-300 Lubin) przy ul. Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126 (I piętro).

Część niejawna przetargu (bez udziału oferentów) - komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

7.Warunki udziału w przetargu:

1.pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem „_Kwalifikacja uczestnictwa w pi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Granitowa

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 01 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie: Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 26.05.2023 roku.

Za wadium wpłacone w terminie uważa się to...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

144 zł/m2

2 078 m2

Termin: 2023-06-01

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Granitowa

Cena wywoławcza:

300 000 zł

144 zł/m2

2 078 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 01 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie: Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 26.05.2023 roku.

Za wadium wpłacone w terminie uważa się to...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-01

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Cmentarna

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126, w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 11.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości.

2.Wadium (w pieniądzu) w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić w terminie do 25 maja 2023 r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835 Bank Pekao SA O/Wrocław.

Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźnie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

28 000 zł

1 474 zł/m2

19 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Cmentarna

Cena wywoławcza:

28 000 zł

1 474 zł/m2

19 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126, w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 11.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości.

2.Wadium (w pieniądzu) w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić w terminie do 25 maja 2023 r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835 Bank Pekao SA O/Wrocław.

Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźnie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Marii Skłodowskiej-Curie

... dnia 23 maja 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie (59-300 Lubin) przy ul. Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126 (I piętro).

Część niejawna przetargu (bez udziału oferentów) - komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

7. Warunki udziału w przetargu:

1.pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem „_Kwalifikacja uczestnictwa w pier...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 000 zł

130 zł/m2

54 m2

Termin: 2023-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin, Marii Skłodowskiej-Curie

Cena wywoławcza:

7 000 zł

130 zł/m2

54 m2

... dnia 23 maja 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie (59-300 Lubin) przy ul. Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126 (I piętro).

Część niejawna przetargu (bez udziału oferentów) - komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

7. Warunki udziału w przetargu:

1.pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem „_Kwalifikacja uczestnictwa w pier...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin

... dnia 08 maja 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie (59-300 Lubin) przy ul. Jana Kilińskiego 10 , w sali nr 126 (I piętro).

Część niejawna przetargu (bez udziału oferentów) - komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

7.Warunki udziału w przetargu:

1.pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem „_Kwalifikacja uczestnictwa w pier...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

11 100 zł

103 zł/m2

108 m2

Termin: 2023-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin

Cena wywoławcza:

11 100 zł

103 zł/m2

108 m2

... dnia 08 maja 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie (59-300 Lubin) przy ul. Jana Kilińskiego 10 , w sali nr 126 (I piętro).

Część niejawna przetargu (bez udziału oferentów) - komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

7.Warunki udziału w przetargu:

1.pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem „_Kwalifikacja uczestnictwa w pier...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na mieszkanie

Lubin, Szkolna

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w sali nr 126 dnia 12.04.2023 roku o godzinie 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W a d i u m wpłacone / w pieniądzu / należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O/Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

T e r m i n wpłaty wadium upływa w dniu 18.04.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 18.04.2023 roku znajdz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 000 zł

2 495 zł/m2

24 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na mieszkanie

Lubin, Szkolna

Cena wywoławcza:

60 000 zł

2 495 zł/m2

24 m2 2 pokoje

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w sali nr 126 dnia 12.04.2023 roku o godzinie 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W a d i u m wpłacone / w pieniądzu / należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O/Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

T e r m i n wpłaty wadium upływa w dniu 18.04.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 18.04.2023 roku znajdz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na mieszkanie

Lubin, Michała Drzymały

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w sali nr 126 dnia 12.04.2023 roku o godzinie 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W a d i u m wpłacone / w pieniądzu / należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O/Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

T e r m i n wpłaty wadium upływa w dniu 18.04.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 18.04.2023 roku znajdz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 000 zł

2 283 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na mieszkanie

Lubin, Michała Drzymały

Cena wywoławcza:

60 000 zł

2 283 zł/m2

26 m2 1 pokój

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w sali nr 126 dnia 12.04.2023 roku o godzinie 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W a d i u m wpłacone / w pieniądzu / należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O/Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

T e r m i n wpłaty wadium upływa w dniu 18.04.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 18.04.2023 roku znajdz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na mieszkanie

Lubin, SZKOLNA

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w sali nr 126 dnia 12.04.2023 roku o godzinie 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W a d i u m wpłacone / w pieniądzu / należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O/Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

T e r m i n wpłaty wadium upływa w dniu 18.04.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 18.04.2023 roku znajdz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 000 zł

2 162 zł/m2

25 m2 1 pokój

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na mieszkanie

Lubin, SZKOLNA

Cena wywoławcza:

55 000 zł

2 162 zł/m2

25 m2 1 pokój

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w sali nr 126 dnia 12.04.2023 roku o godzinie 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W a d i u m wpłacone / w pieniądzu / należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O/Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

T e r m i n wpłaty wadium upływa w dniu 18.04.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 18.04.2023 roku znajdz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na mieszkanie

Lubin, Adama Mickiewicza

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w sali nr 126 dnia 12.04.2023 roku o godzinie 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W a d i u m wpłacone / w pieniądzu / należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O/Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

T e r m i n wpłaty wadium upływa w dniu 18.04.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 18.04.2023 roku znajdz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 000 zł

2 218 zł/m2

25 m2 1 pokój

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na mieszkanie

Lubin, Adama Mickiewicza

Cena wywoławcza:

55 000 zł

2 218 zł/m2

25 m2 1 pokój

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10 w sali nr 126 dnia 12.04.2023 roku o godzinie 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W a d i u m wpłacone / w pieniądzu / należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O/Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.

T e r m i n wpłaty wadium upływa w dniu 18.04.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 18.04.2023 roku znajdz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-12

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ul. J. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 05.04.2023 roku o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie:

Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835. Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 30.03.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, kt...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 200 000 zł

149 zł/m2

8 052 m2

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Przetarg na działkę

Lubin

Cena wywoławcza:

1 200 000 zł

149 zł/m2

8 052 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ul. J. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w sali nr 126 (I piętro), dnia 05.04.2023 roku o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie:

Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835. Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 30.03.2023 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, kt...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-05

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości