Przetargi i licytacje nieruchomości: olkuski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

olkuski, Olkusz, Braciejówka

Syndyk masy upadłości

*** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 3/4 w prawie własności w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Braciejówka składającej się działki o numerze 37/35, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z 1/6 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejsc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 937,50 zł

43,79 zł/m2

501 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

olkuski, Olkusz, Braciejówka

Cena wywoławcza:

21 937,50 zł

43,79 zł/m2

501 m2

Syndyk masy upadłości

*** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomościPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 3/4 w prawie własności w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Braciejówka składającej się działki o numerze 37/35, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z 1/6 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejsc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.
Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. B...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

227 435 zł

11,57 zł/m2

19 665 m2 5 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

Cena wywoławcza:

227 435 zł

11,57 zł/m2

19 665 m2 5 pokoi

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.
Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. B...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny. Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beli...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

227 435 zł

1 157 zł/m2

197 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

Cena wywoławcza:

227 435 zł

1 157 zł/m2

197 m2

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny. Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beli...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

227 435,50 zł

1 157 zł/m2

197 m2 6 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

Cena wywoławcza:

227 435,50 zł

1 157 zł/m2

197 m2 6 pokoi

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze.
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu.

Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiek...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,64 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,64 zł/m2

2 000 m2

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze.
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu.

Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiek...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Stoki Kwaśniowskie

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu. Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiekty...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,19 zł/m2

2 022 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Stoki Kwaśniowskie

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,19 zł/m2

2 022 m2

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu. Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiekty...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Licytacja domu

olkuski, Wolbrom, Strzegowa

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną

nieruchomości : działki nr 486 stanowiącej grunt orny zabudowany.
Obszar całej nieruchomości wynosi 0,4202 HA
Nieruchomość zabudowana jest : budynkiem mieszkalnym : - parter 132,01 m2 w tym pow. użytkowa mieszkalna - 108,09 m2. piwnica - pow. wynosi 49,27 m2, garażami o łącznej powierzchni 93,74 m2., oraz stodołą o powierzchni 89,08 m2.
Część nieruchomości wykorzystywana jest na cele...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

277 500 zł

2 643 zł/m2

105 m2

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Wolbrom, Strzegowa

Cena wywoławcza:

277 500 zł

2 643 zł/m2

105 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną

nieruchomości : działki nr 486 stanowiącej grunt orny zabudowany.
Obszar całej nieruchomości wynosi 0,4202 HA
Nieruchomość zabudowana jest : budynkiem mieszkalnym : - parter 132,01 m2 w tym pow. użytkowa mieszkalna - 108,09 m2. piwnica - pow. wynosi 49,27 m2, garażami o łącznej powierzchni 93,74 m2., oraz stodołą o powierzchni 89,08 m2.
Część nieruchomości wykorzystywana jest na cele...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

87 675 zł

10,73 zł/m2

8 170 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

87 675 zł

10,73 zł/m2

8 170 m2

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Olkusz

...: https://e-licytacje.komornik.pl
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
Działka nr 57/4 o powierzchni 0,6646 ha położona w miejscowości Łobzów w Gminie Wolbrom. Użytki gruntowe klasy RIIIa -grunty orne i B-RIIIa - grunty rolne zabudowane . Działka zabudowana jest domem mieszkalnym dwu kondygnacyjnym z podpiwniczeniem:
 Powierzchnia zabudowy; 216 m2
 Piwnice – 8 pomieszczeń; 186,46 m2
 Parter- salon, kuchnia z jadalnią, hall, wiat...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

753 000 zł

3 486 zł/m2

216 m2

Termin: 2023-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Olkusz

Cena wywoławcza:

753 000 zł

3 486 zł/m2

216 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
Działka nr 57/4 o powierzchni 0,6646 ha położona w miejscowości Łobzów w Gminie Wolbrom. Użytki gruntowe klasy RIIIa -grunty orne i B-RIIIa - grunty rolne zabudowane . Działka zabudowana jest domem mieszkalnym dwu kondygnacyjnym z podpiwniczeniem:
 Powierzchnia zabudowy; 216 m2
 Piwnice – 8 pomieszczeń; 186,46 m2
 Parter- salon, kuchnia z jadalnią, hall, wiat...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Dolny, Dworska

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa - działka numer 126/2 , grunt orny o powierzchni 0,1063 ha. Kształt regularny prostokątny o wymiarach około 55x19 mb. Posiada dostęp do drogi gminnej . Posiada dostęp do drogi gminnej, ulicy Dworskiej. Teren nierówny, niezagospodarowany i nieużytkowany. Na działce od strony drogi stoi słup eklektyczn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

46 350 zł

8,20 zł/m2

5 650 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Dolny, Dworska

Cena wywoławcza:

46 350 zł

8,20 zł/m2

5 650 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa - działka numer 126/2 , grunt orny o powierzchni 0,1063 ha. Kształt regularny prostokątny o wymiarach około 55x19 mb. Posiada dostęp do drogi gminnej . Posiada dostęp do drogi gminnej, ulicy Dworskiej. Teren nierówny, niezagospodarowany i nieużytkowany. Na działce od strony drogi stoi słup eklektyczn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olkusz, LEGIONÓW POLSKICH

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
lokal mieszkalny o pow. 37,67 m2 skłądający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica.
Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego w OLKUSZU, przy ul. LEGIONÓW POLSKICH 32 Nieruchomość stanowiwłasność dłużnika:
***
i posiada założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 203 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

152 250 zł

4 042 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olkusz, LEGIONÓW POLSKICH

Cena wywoławcza:

152 250 zł

4 042 zł/m2

38 m2 2 pokoje

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
lokal mieszkalny o pow. 37,67 m2 skłądający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica.
Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego w OLKUSZU, przy ul. LEGIONÓW POLSKICH 32 Nieruchomość stanowiwłasność dłużnika:
***
i posiada założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 203 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na mieszkanie

Olkusz, Jana Kantego

... 27-10-2023 r., godz. 10:00, w biurze Syndyka.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta w tym nr księgi wieczystej,
3.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

82 353 zł

1 551 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Olkusz, Jana Kantego

Cena wywoławcza:

82 353 zł

1 551 zł/m2

53 m2 2 pokoje

... 27-10-2023 r., godz. 10:00, w biurze Syndyka.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta w tym nr księgi wieczystej,
3.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Olkusz

Syndyk Masy Upadłości Zbigniew Typrowicz Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości, ul. Wielicka 5, pok. 208, 33-552 Kraków, tel. 503-169-678, e-mail: syndyk.typrowicz@gmail.com

ogłasza przetargi sprzedaży z wolnej ręki w formie konkursu ofert nieruchomości stanowiących majątek upadłego:

Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości

ul. Forteczna 5/41, 32-086 Węgrzce

NIP: 8971720391, KRS: 0000246488

*** tj. działki nr 2049/4, o pow. 0,6046 ha, położonej w Olkuszu, gmi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 237 000 zł

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Olkusz

Cena wywoławcza:

1 237 000 zł
Syndyk Masy Upadłości Zbigniew Typrowicz Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości, ul. Wielicka 5, pok. 208, 33-552 Kraków, tel. 503-169-678, e-mail: syndyk.typrowicz@gmail.com

ogłasza przetargi sprzedaży z wolnej ręki w formie konkursu ofert nieruchomości stanowiących majątek upadłego:

Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości

ul. Forteczna 5/41, 32-086 Węgrzce

NIP: 8971720391, KRS: 0000246488

*** tj. działki nr 2049/4, o pow. 0,6046 ha, położonej w Olkuszu, gmi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Olkusz, Polna

Syndyk Masy Upadłości Zbigniew Typrowicz Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości, ul. Wielicka 25, pok. 208, 33-552 Kraków, tel. ***-***-***, e-mail: sy***z@g***com ogłasza przetargi sprzedaży z wolnej ręki w formie konkursu ofert nieruchomości stanowiących majątek upadłego: Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości ul. Forteczna 5/41, 32-086 Węgrzce NIP: 8971720391, KRS: 0000246488 2) tj. działki nr 2049/5, o pow. 0,4924 ha, położonej w Olkuszu, gmina Olkusz, powiat olkuski, w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 244 760 zł

253 zł/m2

4 924 m2

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Olkusz, Polna

Cena wywoławcza:

1 244 760 zł

253 zł/m2

4 924 m2

Syndyk Masy Upadłości Zbigniew Typrowicz Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości, ul. Wielicka 25, pok. 208, 33-552 Kraków, tel. ***-***-***, e-mail: sy***z@g***com ogłasza przetargi sprzedaży z wolnej ręki w formie konkursu ofert nieruchomości stanowiących majątek upadłego: Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości ul. Forteczna 5/41, 32-086 Węgrzce NIP: 8971720391, KRS: 0000246488 2) tj. działki nr 2049/5, o pow. 0,4924 ha, położonej w Olkuszu, gmina Olkusz, powiat olkuski, w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości