Licytacje komornicze: Klucze

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

87 675 zł

10,73 zł/m2

8 170 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

87 675 zł

10,73 zł/m2

8 170 m2

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Dolny, Dworska

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa - działka numer 126/2 , grunt orny o powierzchni 0,1063 ha. Kształt regularny prostokątny o wymiarach około 55x19 mb. Posiada dostęp do drogi gminnej . Posiada dostęp do drogi gminnej, ulicy Dworskiej. Teren nierówny, niezagospodarowany i nieużytkowany. Na działce od strony drogi stoi słup eklektyczn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

46 350 zł

8,20 zł/m2

5 650 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Dolny, Dworska

Cena wywoławcza:

46 350 zł

8,20 zł/m2

5 650 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa - działka numer 126/2 , grunt orny o powierzchni 0,1063 ha. Kształt regularny prostokątny o wymiarach około 55x19 mb. Posiada dostęp do drogi gminnej . Posiada dostęp do drogi gminnej, ulicy Dworskiej. Teren nierówny, niezagospodarowany i nieużytkowany. Na działce od strony drogi stoi słup eklektyczn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Krzywopłoty

...:

DRUGA L I C Y T A C J A
W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa w miejscowości Krzywopłoty o nr KW *** składająca się z działki o nr 152 o powierzchni 0,5700 ha. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 121204_2.0011, Krzywopłoty nr jednostki rejestracyjnej G220. Sposób korzystania*** las.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania prze...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

21 000 zł

3,68 zł/m2

5 700 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Krzywopłoty

Cena wywoławcza:

21 000 zł

3,68 zł/m2

5 700 m2

...:

DRUGA L I C Y T A C J A
W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa w miejscowości Krzywopłoty o nr KW *** składająca się z działki o nr 152 o powierzchni 0,5700 ha. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 121204_2.0011, Krzywopłoty nr jednostki rejestracyjnej G220. Sposób korzystania*** las.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania prze...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Sportowa

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kwaśniów Górny ul. Sportowa dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
_Opis nieruchomości:_
_Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 176/29 o powierzchni 0,1497 ha. Na gruncie znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny o pow. użytkowej 96,11m2, budynek stodoły o pow. zabudowy 115,00m2, domek letniskowy o pow. zabudow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

209 533,33 zł

2 180 zł/m2

96 m2

Termin: 2023-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Sportowa

Cena wywoławcza:

209 533,33 zł

2 180 zł/m2

96 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kwaśniów Górny ul. Sportowa dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
_Opis nieruchomości:_
_Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 176/29 o powierzchni 0,1497 ha. Na gruncie znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny o pow. użytkowej 96,11m2, budynek stodoły o pow. zabudowy 115,00m2, domek letniskowy o pow. zabudow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Sportowa

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kwaśniów Górny ul. Sportowa dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 176/29 o powierzchni 0,1497 ha. Na gruncie znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny o pow. użytkowej 96,11m2, budynek stodoły o pow. zabudowy 115,00m2, domek letniskowy o pow. zabudow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

235 725 zł

2 453 zł/m2

96 m2

Termin: 2023-04-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Sportowa

Cena wywoławcza:

235 725 zł

2 453 zł/m2

96 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kwaśniów Górny ul. Sportowa dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 176/29 o powierzchni 0,1497 ha. Na gruncie znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny o pow. użytkowej 96,11m2, budynek stodoły o pow. zabudowy 115,00m2, domek letniskowy o pow. zabudow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Olkuska

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej działkę nr 869 o powierzchni 0,0220 ha - zabudowaną nieużytkowanym domem mieszkalnym.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Klucze przy ul. Olkuskiej, stanowi własność dłużnika ***
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr *** w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 93 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 69 ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 750 zł

1 214 zł/m2

57 m2

Termin: 2023-03-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Olkuska

Cena wywoławcza:

69 750 zł

1 214 zł/m2

57 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej działkę nr 869 o powierzchni 0,0220 ha - zabudowaną nieużytkowanym domem mieszkalnym.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Klucze przy ul. Olkuskiej, stanowi własność dłużnika ***
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr *** w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 93 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 69 ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Rodaki

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci działek : 2257 o pow. 0,2780 ha, 0,258 o pow. 0,1540 ha , 2256 o pow. 0,4940 ha 2615 o pow. 0,2740 ha o łącznej powierzchni 1,2000 ha.
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość) MAŁOPOLSKIE, OLKUSKI, KLUCZE, RODAKI
miejsce położenia: 32-310 Rodaki,
stanowiącej własność dłużnika:
***
posiada...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

31 500 zł

2,63 zł/m2

12 000 m2

Termin: 2023-03-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Rodaki

Cena wywoławcza:

31 500 zł

2,63 zł/m2

12 000 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci działek : 2257 o pow. 0,2780 ha, 0,258 o pow. 0,1540 ha , 2256 o pow. 0,4940 ha 2615 o pow. 0,2740 ha o łącznej powierzchni 1,2000 ha.
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość) MAŁOPOLSKIE, OLKUSKI, KLUCZE, RODAKI
miejsce położenia: 32-310 Rodaki,
stanowiącej własność dłużnika:
***
posiada...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Krzywopłoty

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa w miejscowości Krzywopłoty o nr KW *** składająca się z działki o nr 152 o powierzchni 0,5700 ha. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 121204_2.0011, Krzywopłoty nr jednostki rejestracyjnej G220. Sposób korzystania: las.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodaro...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

31 500 zł

5,53 zł/m2

5 700 m2

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Krzywopłoty

Cena wywoławcza:

31 500 zł

5,53 zł/m2

5 700 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa w miejscowości Krzywopłoty o nr KW *** składająca się z działki o nr 152 o powierzchni 0,5700 ha. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 121204_2.0011, Krzywopłoty nr jednostki rejestracyjnej G220. Sposób korzystania: las.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodaro...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

olkuski, Klucze, Jaroszowiec, Kolejowa

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Kolejowa, Jaroszowiec, 32-310 Klucze , dla której Sąd Rejonowy (adres: ul. K. K. Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 05 grudnia 2089 r.) złożonej z działek 35/20 i 36/2 wraz z prawem własności zabudowy. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Kolejowej w Jaroszowcu. Zabudowę nieruchomości stano...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 451 666,67 zł

1 304 zł/m2

1 880 m2

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

olkuski, Klucze, Jaroszowiec, Kolejowa

Cena wywoławcza:

2 451 666,67 zł

1 304 zł/m2

1 880 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Kolejowa, Jaroszowiec, 32-310 Klucze , dla której Sąd Rejonowy (adres: ul. K. K. Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 05 grudnia 2089 r.) złożonej z działek 35/20 i 36/2 wraz z prawem własności zabudowy. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Kolejowej w Jaroszowcu. Zabudowę nieruchomości stano...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Ryczówek

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci dwóch działek :
działki 352/1, 352/2 - obszar całej nieruchomości 0,5150 HA
położonej w miejscowości RYCZÓWEK, stanowiącej własność dłużnika:
***

Działka nr 352/1 o powierzchni 0,2575 ha i działka nr 352/2 o powierzchni 0,2575 ha położone są w miejscowości Ryczówek, Gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolsk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

16 500 zł

3,20 zł/m2

5 150 m2

Termin: 2023-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Ryczówek

Cena wywoławcza:

16 500 zł

3,20 zł/m2

5 150 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci dwóch działek :
działki 352/1, 352/2 - obszar całej nieruchomości 0,5150 HA
położonej w miejscowości RYCZÓWEK, stanowiącej własność dłużnika:
***

Działka nr 352/1 o powierzchni 0,2575 ha i działka nr 352/2 o powierzchni 0,2575 ha położone są w miejscowości Ryczówek, Gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolsk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Studzienna

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Studzienna, 32-310 Klucze , dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 549 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 411 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

411 750 zł

Termin: 2022-12-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Studzienna

Cena wywoławcza:

411 750 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Studzienna, 32-310 Klucze , dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 549 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 411 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

olkuski, Klucze, Jaroszowiec, Kolejowa 2

... pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** o. o. w Jaroszowcu położonego przy Kolejowa 1,Jaroszowiec, 32-310 Klucze , dla której Sąd Rejonowy (adres: ul. K. K. Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 05 grudnia 2089 r.) złożonej z działek 35/20 i 36/2 wraz z prawem własności zabudowy. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Kolejowej 2 w Jar...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 758 125 zł

1 467 zł/m2

1 880 m2

Termin: 2022-09-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

olkuski, Klucze, Jaroszowiec, Kolejowa 2

Cena wywoławcza:

2 758 125 zł

1 467 zł/m2

1 880 m2

... pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** o. o. w Jaroszowcu położonego przy Kolejowa 1,Jaroszowiec, 32-310 Klucze , dla której Sąd Rejonowy (adres: ul. K. K. Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 05 grudnia 2089 r.) złożonej z działek 35/20 i 36/2 wraz z prawem własności zabudowy. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Kolejowej 2 w Jar...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-09-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Partyzantów

...

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci***
nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr 212/1 , 212/2 o łącznej pow. 1250 m2
położonej w Kluczach, przy ul. Partyzantów stanowiącej własność dłużnika***
***
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu nr ***.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 252 620,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi*** dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę
1...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

168 413,33 zł

1 347 zł/m2

125 m2

Termin: 2022-09-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Partyzantów

Cena wywoławcza:

168 413,33 zł

1 347 zł/m2

125 m2

...

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci***
nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr 212/1 , 212/2 o łącznej pow. 1250 m2
położonej w Kluczach, przy ul. Partyzantów stanowiącej własność dłużnika***
***
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu nr ***.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 252 620,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi*** dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę
1...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-09-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Studzienna

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Studzienna, 32-310 Klucze , dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 549 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 411 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

411 750 zł

Termin: 2022-09-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

olkuski, Klucze, Studzienna

Cena wywoławcza:

411 750 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Studzienna, 32-310 Klucze , dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 549 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 411 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-09-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości